Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Články v roku 2008

Zoznam článkov.   návrat na úvod

články 2008

Spišský travertín na ružomberskej križovatke
pišský travertín je dnes považovaný za pomerne vzácny obkladový kameň a jeho použitie je dosť nákladná záležitosť. Preto je niekedy fascinujúpe, na akých miestach sa s ním možno stretnúť. Minulosť bola k použitiu prírodných materiálov a teda aj kameňa oveľa štedrejšia, takže sa s nim stretávame pri starých stavbách častejšie... zbieranie minerálov (30.12.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (6. časť)
Vrchnú kriedu zastupujú lupkovské vrstvy, najmä tmavosivé ílovce, slieňovce, drobové pieskovce a droby so schránkami lastúrnikov rodu Inoceramus. Prechod z kriedy do paleogénu sprostredkúvajú cisňenské vrstvy, ktoré majú charakter hrubozrnného flyšu...
pod drobnohľadom (30.12.2008)

Jozef Karol Hell (4. časť)
Banské diela vo Vindšachte v roku 1695... história baníctva (29.12.2008)

CZ - Krušné hory
Krušné hory, dříve též Rudohoří (německy Erzgebirge, anglicky Ore Mountains, italsky Monti Metalliferi, francouzsky Monts Métallifères), je pohoří na severozápadě Čech podél hranice s Německem. Tvoří souvislé horské pásmo o délce cca 130 km, přičemž jeho většina leží v Sasku... zahraničie (28.12.2008)

Eocénne globálne oteplenie
Pred 55timi miliónmi rokov žili v pobrežných vodách a sedimentoch mikroorganizmy, ktoré zanechali vo fosílnom zázname odkaz v podobe zvláštnych biominerálnych súčastí bunkových organel... zaujímavosti (27.12.2008)

Petrologie...
Co se týče vědy zkoumající horniny jsou často slyšet dva vědní obory a to petrologie a petrografie. Nejdříve si vysvětleme jejich rozdíl: petrologie zkoumá horniny ze všech možných hledisek...
pod drobnohľadom (26.12.2008)

Databáza zberateľov
Šimko Slavomír, ul. 29. Augusta 9/4, 972 51 Handlová, Kyseľa Slavo, Nika0506(zavinac)netpoprad.sk...
(24.12.2008)

Banské odpady
Projekt Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave... zaujímavosti (23.12.2008)

Jozef Karol Hell (3. časť)
Banské diela v Štiavnických Baniach - Vindšachte v 18. storočí... história baníctva (22.12.2008)

CZ - Podyjí (2. časť)
Území NP Podyjí leží  na jihovýchodních svazích Českého masívu, který se zde pozvolna zanořuje  do mladých sedimentů karpatské čelní hlubiny. Nejstarším a plošně nejrozsáhlejším souborem hornin jsou metamorfity moravika dyjské klenby... zahraničie (21.12.2008)

CZ - Podyjí (1. časť)
Národní park byl vyhlášen ke dni 1. července 1991 nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb. K zajištění ochrany přírody na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma byla zřízena Správa NP Podyjí. Počátek velkoplošné územní ochrany středního toku Dyje... zahraničie (20.12.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (5. časť)
Fotografie...
pod drobnohľadom (19.12.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (4. časť)
Staršie útvary, ako paleogén, sa v západnej časti magurského pásma zachovali na povrchu len vo zvyškoch. V čele magurského príkrovu pri Cetechoviciach a Kuroviciach vystupujú tektonické útržky jurských bradiel. Tvoria ich rôzne druhy vrchnojurských vápencov s bohatou faunou amonitov...
pod drobnohľadom (18.12.2008)

Dinosaurus s ptačími plícemi
Aerosteon, lehkonohý predátor. Unikátní objev, který představuje další důkaz blízké příbuznosti ptáků a dinosaurů, spatřil světlo světa v Argentině. Jedná se o dravého sauropoda Aerosteon riocoloradensis. Ačkoliv zvenčí tento dvounohý obr... zaujímavosti (17.12.2008)

Jozef Karol Hell (2. časť)
Vodostĺpcový stroj. Jedná sa o jedno činný piestový stroj s lineárnym pohybom. Jeho mechanická účinnosť je cca 78%. Celková sa pohybuje okolo 55%... história baníctva (16.12.2008)

Jozef Karol Hell (1. časť)
Významný konštruktér banských čerpacích strojov, vynálezca a hlavný strojný majster štiavnických baní, jeden zo zakladateľov tradície štiavnického baníctva. Narodil sa 15. mája 1713 v rodine banského technika v Banskej Štiavnici... história baníctva (15.12.2008)

Samuel Mikovíny - pamätná strieborná minca
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k 250. výročiu úmrtia Samuela Mikovíniho. Samuel Mikovíni (1686 - 23. 3. 1750) - učenec svetového mena, rytec, matematik, geodet, astronóm, kartograf, vodohospodár, architekt a pedagóg, patrí k popredným predstaviteľom vedy a techniky v 18. storočí...
história baníctva (14.12.2008)

Jaskyne Sásovského krasu
Asi najväčšou prírodnou zaujímavosťou Sásovskej doliny sú jaskyne, ktoré sú v odbornej literatúre označované ako tzv. Sásovský kras. V čom boli zatiaľ objavené tri jaskyne (Netopierska jaskyňa, Kaplnka, Malá jaskyňa) a priepasť Žajdlíkov hostinec. Netopierska... pod drobnohľadom (13.12.2008)

Klimatické cykly zaznamenané v horninách Marsu
Výzkumníci z California Institute of Technology (Caltech) a jejich kolegové objevili důkaz dávných klimatických změn na Marsu způsobených pravidelnými změnami sklonu osy planety... zaujímavosti (12.12.2008)

Samuel Mikovíny
Narodil sa v roku 1686 v Cinobani-Turíčkach (okr. Lučenec). V roku 1719 sa priúčal medirytectvu v Norimbergu, neskôr študoval na nemeckých univerzitách v Altdorfe a v Jene (1721– 1723), napokon kartografiu na vojenskej akadémii vo Viedni. Krátko pôsobil ako dvorný matematik saského kniežaťa... história baníctva (11.12.2008)

Samuel Bothár
Mestský lekár v Banskej Bystrici (1882-1915). Žiakom evanjelický gymnázia v Banskej Bystrici poskytoval bezplatne zdravotnú spravodlivosť, škole venoval zbierku nerastov (doložené vo Výročnej správe gymn. za šk.r. 1895/1896). Zakladajúci člen Mestského múzea v Banskej Bystrici... história baníctva (9.12.2008)

CZ - Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram je situováno v areálu historické Ševčinské šachty, zaražené roku 1813 na místě středověkého dolu ze 16. století, a dále v původních báňských budovách dolu Vojtěch, založeného roku 1779, a dolu Anna, který vznikl v roce 1789. Svými expozicemi vybudovanými v originálních hornických... zahraničie (7.12.2008)

Dolná Lehota - Vajsková
Pomenovanie je podľa potoka, nakoľko leží na jeho brehu. Závod bol postavený v r. 1790 za cieľom spracovania železa z ľubietovských a ponických hutí. Spočiatku bol majetkom banskobystrických občanov, neskoršie prešiel do štátnej správy. Pracoval s dobrým výsledkom, ale potom upadal a v r.1886 bol úplne zastavený... história baníctva (6.12.2008)

Lúčky
Obec Lúčky leží pod južným úpätím Chočských vrchov, pri vyústení Lúčanskej doliny do Liptovskej kotliny. Nachádza sa vo vzdialenosti 14 km na severovýchod od Ružomberka a 4 km od železničnej stanice Liptovská Teplá, na rozhraní Liptova a Oravy. V blízkosti obce sú známe žriedlové a klimatické...
pod drobnohľadom (5.12.2008)

Arktické bahno a historie změn klimatu
Sondy do zmrzlého bahna kanadského arktického jezera CF3 odhalují pestrou minulost klimatu po konci zatím poslední doby ledové... zaujímavosti (7.12.2008)

Görgeiho tunel
Zaujímavá pamiatka baníckeho dopravného staviteľstva sa nachádza priamo na hrebeni Kremnických vrchov neďaleko od známeho horského lyžiarskeho a turistického centra na Skalke. Tunel je dlhý niekoľko desiatok metrov a dnes pripomína skôr starú banskú štôlňu. Postavili ho stredoslovenskí baníci a mal slúžiť ako pomoc pri preprave kovov z hút v Banskej Bystrici a Tajove do kremnických minciarní... zbieranie minerálov (3.12.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (3. časť)
Na východnom Slovensku sa paleogén bradlového pásma jasne odlišuje od magurskej zóny - tvorí tzv. zemplínske pásmo. Je zančne premenlivý, s mnohými miestnymi vývinmi (označenými ako vývin haligovský, krenmiansky, ujacký, kyjovský atď.). Transgresia sa začala v spodnom eocéne tzv. pročskými vrstvami (s Nummulitrs pfanulatus). Pri vyšších členoch sa stretávame s dvoma vývinmi...
pod drobnohľadom (2.12.2008)

Návrh koncepcie ukončenia útlmového programu v odvetví rudného baníctva
Úlohou zabezpečiť útlmový program v odvetví rudného baníctva boli poverené podniky Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, Železnorudné bane, š.p. Spišská Nová Ves, Uranpres, š.p. Spišská Nová Ves a Banské stavby, š.p. Prievidza. V procese rôznych organizačných zmien súvisiacich s privatizáciou... história baníctva (1.12.2008)

RU - Ural
Ural patrí medzi najstaršie pohoria. Najstariše horniny oblasti pochádzajú z prekambria. Počas rífeja (vrchné proterozoikum) vznikol medzi oblasťami Baltiky (Baltský štít) a Sibíre (sibírsky alebo angarský štít) oceán, ktorý oba kontinenty oddialil, v dôsledku svojho rozchádzania... zahraničie (30.11.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (2. časť)
Južnejšie od kysuckej série sedimentovala manínska séria (v Peninách haligovská séria), ktorá má znovu plytkovodnejší vývoj. Manínska séria tvorí južný okraj bradlového pásma medzi Butkovom a Manlnom a má úplný vývoj od spodného triasu do strednej kriedy...
pod drobnohľadom (29.11.2008)

Tajemství antické rumělky
Jasná a intenzívní červená barva dominovala pompejským malovaným zdem. Až nyní se podařilo odhalit tajemství „dvousložkového“ pigmentu, které přetrvalo dva tisíce let... zaujímavosti (28.11.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Vonkajšie Karpaty (1. časť)
Bradlové pásmo je z geologického hľadiska veľmi charakteristickým prvkom Západných Karpát. Vystupuje v dlhom úzkom pruhu od Podbranča pri Myjave, tiahne sa dolinou Váhu k Žiline, pokračuje cez Oravu do Poľska a pri Červenom Kláštore v Pieninách sa vracia na naše územie; pokračuje k Hanušovciam, Humennému a ďalej do Zakarpatskej Ukrajiny. Rozdeľuje Západné Karpaty na dve časti...
pod drobnohľadom (27.11.2008)

Zabránili jsme době superledové
Vypouštíte z domácího komína či automobilového výfuku vydatné porce oxidu uhličitého? Tak přijměte upřímné díky, protože jste zachránili svět... zaujímavosti (26.11.2008)

Osturňa - Jazero
Jazero leží v uzavretej kotline v nadmorskej výške 874 m asi 2 km na juh od obce Osturňa. Jazero vzniklo v dôsledku plazivých svahových deformácií, pri ktorých sa vytvorila výrazná rozsadlina vyplnená vodou. Jazero je zásobované zrážkovou vodou a málo výdatnými vrstevnými prameňmi...
pod drobnohľadom (25.11.2008)

CZ - Čertovy skály
Přírodní památku Čertovy skály tvoří výrazný skalní hřeben na úpatí jihozápadního svahu kóty Kopce (699 m n. m., viz PP Kopce), na levém údolním svahu říčky Senice v nadmořské výšce 450-490 m. Skály se nalézají na severním okraji obce Lidečko, asi 100 m od státní silnice a 150 m od železniční trati Vsetín - Horní Lideč, katastrální území Lidečko. Vyhlášeno v r. 1966. Výměra: 0,15 ha... zahraničie (24.11.2008)

Milošová (2. časť)
Fotografie... zbieranie minerálov (23.11.2008)

Milošová (1. časť)
Lokalita Milošová  - Megoňky je „svetoznámou“ ukážkou guľovitej odlučnosti pieskovcov (podľa mňa skôr zlepencov). Pieskovce v ktorých sa táto prírodná zaujímavosť vyskytuje sa nachádzajú v úzko pruhu vedúcom popod hraničný horský hrebeň s Českou republikou... zbieranie minerálov (22.11.2008)

Fotografovanie a filmovanie v sprístupnených jaskyniach
Na nakrúcanie filmu v jaskyni sa podľa § 24 ods. 5 písm. e) zákona č. 534/2002 Z. z. o ochrane  prírody  a krajiny  (ďalej  len  „zákon“)  vyžaduje  súhlas  orgánu  ochrany  prírody. Podľa § 24 ods. 17 zákona sa v sprístupnenej jaskyni alebo jej časti možno pohybovať len so sprievodcom po označených trasách...
pod drobnohľadom (21.11.2008)

Geologický vývoj v rastlinnom svete
Pred približne štyrmi miliardami rokov sa začala vytvárať štruktúra jednotlivých obalov Zeme. Zemská kôra postupne tuhla a odovzdávala väčšinu plynov do prvotnej atmosféry. Prebiehali mohutné sopečné výbuchy, z trhlín v zemskej kôre sa vylievali prúdy žeravej lávy. Horúcu krehkú zemskú kôru bombardovalo množstvo...
pod drobnohľadom (20.11.2008)

Zemetrasenie
Ľudstvo od pradávna trpelo zemetraseniami. Neočakávanosť tejto pohromy, rýchlosť jej priebehu, rozsiahle poškodenie stavieb, zmeny reliéfu a záhuba mnohých ľudí počas niekoľkých hrozných sekúnd navždy zanechali hlboké a dlhotrvajúce stopy v pamäti...
pod drobnohľadom (19.11.2008)

Kras a jaskyne v okolí Považskej Bystrice (2. časť)
Publikácia vo formáte pdf...
pod drobnohľadom (18.11.2008)

CZ - Pravčická brána
Národní přírodní památka Pravčická brána je skalní oblouk vzniklý v pískovci, který se nachází na území v Národního parku České Švýcarsko nedaleko obce Hřensko v okrese Děčín. Skalní brána je 16,5 m široká a 16 m vysoká, což z ní dělá největší přirozenou skalní bránu v Evropě... zahraničie (17.11.2008)

Aktivisté Greenpeace zastavili velkorypadlo
Čtyři aktivisté Greenpeace zastavili velkorypadlo uhelného lomu ČSA. Horní Jiřetín, Česká republika — Čtyři dobrovolníci Greenpeace dnes zablokovali obří rypadlo KU-800 v uhelném velkolomu ČSA před Horním Jiřetínem... zaujímavosti (16.11.2008)

Kras a jaskyne v okolí Považskej Bystrice (1. časť)
Najbližšie pri Považskej Bystrici je to Manínska tiesňava s bradlovým Manínskym krasom. Na východnom úpätí Manínca neďaleko turistického chodníka nad Podmanínom vidno niekoľko menších krasových jám – závrtov. Pekné škrapy v podobe rýh a výčnelkov na povrchu obnažených vápencových skál sa vytvorili napríklad na vrchole Skaly...
pod drobnohľadom (15.11.2008)

Brekov - kameňolom
Vápno sa v Brekove dorábalo určite už v dávnej minulosti v súvislosti so stavbou hradu na neďalekom hradnom kopci. Podľa prameňov výrobou vápna sa začali Brekovčania zaoberať pred 200 rokmi. Najskôr ho dorábali v hlbokých murovaných peciach, až koncom 19.storočia tu bola vybudovaná jednokomorovápovrchová pec...
pod drobnohľadom (14.11.2008)

Dinosauří cestovatelé
Antarktický lovec Cryolophosaurus ellioti. Kredit: David Elliot. Když byly objeveny první důkazy o tom, že se dinosauři kdysi úspěšně zabydleli i v polárních oblastech, vynořila se pochopitelně otázka, jak mohli přežívat zdejší dlouhé a drsné zimy... zaujímavosti (13.11.2008)

Brekov - jaskyne - história
Z obdobia staršej doby kamennej-paleolitu, konkrétne jej mladšej fázy vyvíjajúcej sa počas poslednej doby ľadovej (40000-8000 pred Kr) je pomerne málo nálezov. Juraj Bárta vo svojich prácach uvádza nálezy mamutích kostí...
pod drobnohľadom (12.11.2008)

Brekov - jaskyne - lokalizácia, starostlivosť, popis
Výskum, ochranu a praktickú starostlivosť o jaskyne na území v pôsobnosti Správy CHKO Východné Karpaty zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR a Správa slovenských jaskýň. Ústrednú evidenciu a dokumentáciu jaskýň vykonáva Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši...
pod drobnohľadom (11.11.2008)

Hronský Beňadik - Slovenská brána
Obec sa vyvinula na mieste staršej lokality osídlenej už v neolite, v dobe halštattskej a veľkomoravskej, pri benediktínskom kláštore v poslednej tretine 11. storočia. Hronský Beňadik sa spomína v roku 1075 ako monastérium... história baníctva (10.11.2008)

Banícke bratstvo Herrengrund
Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Poslaním nášho spolku je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne... história baníctva (9.11.2008)

CZ - Eratické balvany „in situ“ na uzemí města Frýdku-Místku
V roce 2006 došlo k nečekanému nálezu bludných balvanů ve Frýdeckém lese. Odborná literatura tuto lokalitu jako místo výskytu bludných balvanů neuváděla a je možné, že bludné balvany se dostaly na povrch odplavením zeminy při povodních v roce 1997... zahraničie (8.11.2008)

Brekov - jaskyne
Ako sa k jaskyniam v Brekove dostať? Prístup je dnes najjednoduchší z Brekovského hradu. Brekovská jaskyňa je na najvrchnejšom poschodí kameňolomu. Tam kôli nálezu vchodu do jaskyne ukončili ťažbu. (povinne) Neďaleko je i Veľká Artajama. K jaskyni je možné prísť aj smerom od Brekovského hradu, potom po čiastočne udržiavanom chodníku...
pod drobnohľadom (6.11.2008)

Tiktaalik dobyvatel souše
Nález rybonožce přehledně dokládá klíčový okamžik přechodu lalokoploutvých ryb na souš a přímo odhaluje evoluci kráčivých končetin z ploutví. 24. listopadu 1859 vyšlo první vydání Darwinova Původu druhů. Tatíček Charles v textu trochu nešťastně... zaujímavosti (5.11.2008)

Cinobaňa
Obec Cinobaňa vznikla v 13. storočí ako banícka osada. Jej existencia je písomne doložená od roku 1279. Staré a cudzojazyčné názvy obce uvádzajú tieto pomenovania... história baníctva (4.11.2008)

Bulhary
Obec Bulhary, kraj Banskobystrický, okres Lučenec, historický región Novohrad. Ležia v severnej časti Cerovej vrchoviny v pramennej oblasti ľavostranného prítoku potoka Suchá... zbieranie minerálov (3.11.2008)

Kokava
Kokava nad Rimavicou leží na južných výbežkoch Slovenského Rudohoria, pod Klenovským Veprom, na sútoku riečky Rimavica a Kokavka. Je centrom tejto rozsiahlej oblasti. Chotár obce sa nachádza v severnej časti okresu Lučenec, do ktorého obec administratívne patrí... história baníctva (2.11.2008)

CZ - Příbram
Příbram se nachází pod úpatím Brd, jejichž nejvyšší vrchol Tok (865 m) leží jen necelých 10 kilometrů západně od centra města. Střední nadmořská výška města je 502 metrů. Celková výměra města je 33,41 km2. Městem protéká říčka Litavka a Příbramský potok, na němž je přímo v centru města... zahraničie (1.11.2008)

Výstava KAMENNÉ KVETY a KATARÍNSKA BURZA v Nitre
V dňoch 21. - 23. novembra 2008 sa vo vestibule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Trieda A. Hlinku) uskutoční výstava zo zbierok členov GEOklubu Nitra pod názvom KAMENNÉ KVETY, a tiež stretnutie zberateľov minerálov, hornín, skamenelín a zlatníkov - KATARÍNSKA BURZA... zbieranie minerálov (31.10.2008)

www.ispavilon.tuke.sk
Na internetovej stránke http://www.ispavilon.tuke.sk/, ktorej zriaďovateľom je Ústav geovied, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach nájdeme veľmi kvalitne spracovenú obrazovú a textovú dokumentáciu k jednej z najlepších slovenských zbierok svojho druhu... zaujímavosti (30.10.2008)

Vzestup dinosaurů po masových vymíráních
Obrovitost mnohých dinosaurů vyvolává dojem, jako by tato impozantní zvířata byla od samého počátku předurčená k vládnutí pravěkému světu. Ve skutečnosti byla ale jejich cesta ke slávě velmi dlouhá a trnitá... zaujímavosti (29.10.2008)

Malé bublinky uvězněné v ledu vyzradily svá tajemství
Porovnání vzorků antarktického ledu a oceánských usazenin ukazuje na složité spojení mezi hladinou oxidu uhličitého, oceánskými proudy a podnebím; což může pomoci vysvětlit minulé, přítomné i budoucí klimatické trendy. Bublinky obsahující prastarou směs plynů jsou viditelné ve vzorku antarktického ledu... zaujímavosti (28.10.2008)

Ružomberok - Gejdák (2. časť)
Fotografie... zbieranie minerálov (27.10.2008)

Ružomberok - Gejdák (1. časť)
Ako rekonvalescent mám výpravy za kamienkami výrazne obmedzené. Našťastie je možné aj v tomto stave sa pohnúť z domu, ked' to zdravie dovolí a teda aspoň v obmedzenej miere sa zúčastniť malého výletu. Našou obľúbenou destináciou sa teda v poslednom období stalo východné veľkofatranské "úpätie" neďaleko Ružomberka, známe pod menom Gejdák... zbieranie minerálov (26.10.2008)

Krahule pri Kremnici
Na úpätí Kremnického pohoria, 8 km severne od mesta Kremnica, leží horská, pôvodne nemecká osada drevorubačov, uhliarov a baníkov zo 14. storočia, rázovitá obec Krahule - Blaufuss. Jej vznik a vývoj súvisí s vývojom sídelného priestoru Kremnice... história baníctva (25.10.2008)

Riečka - Králická tiesňava
Na východ až juhovýchod od obce Králiky sa nachádza ďalšia prírodná pamiatka Králická tiesňava. Chránené územie je tvorené pomerne zachovalými lesnými porastami, rastúcimi na svahoch prevažne S až SZ expozície, rozkladajúcich sa v rozpätí nadmorských výšok 570 až 715 m. Eróziou Farebného potoka vznikol tiesňavový úsek obojstranne lemovaný kolmými stenami, miestami až 20 metrov vysokými...
pod drobnohľadom (24.10.2008)

Fotoarchiv České geologické služby
Fotoarchiv České geologické služby nabízí prostřednictvím volně přístupných internetových stránek ke shlédnutí již více než 10 000 fotografií převážně s geologickou tématikou. Za pozornost jistě stojí historické snímky starých lomů a dolů, původní krajiny i celé řady lokalit. Velké množství historických snímků také zachycuje průběh výstavby... zaujímavosti (23.10.2008)

Tajemné zemské jádro
Seismické vlny pomáhají vědcům z Rice University nakouknout hluboko k zemskému středu. Fantazie Julese Verna vedla k tomu, že se lidé zabývají tím, zda skutečně existují způsoby, jak se dostat ke středu Země. Ale to, co tam vědci najdou, nejspíš zásadně změní způsob, jakým budeme smýšlet o utváření planety... zaujímavosti (22.10.2008)

Reťazce kambrických kôrovcov
Kambrium. Obdobie natoľko významné, že sme ho stanovili ako počiatok celej jednej éry v geologickej histórii Zeme – paleozoika (prvohôr). 54 miliónov rokov dlhá epocha kambria začína asi pred 542 miliónmi rokov pomerne rýchlym, asi 15 miliónov rokov trvajúcim rozmachom v rôznorodosti živočíšnej morskej fauny – kambrickou explóziou života. Paleontológovia majú pri objavovaní... zaujímavosti (21.10.2008)

Riečka - Tajovská kopa
Juhozápadne od obce Riečka, v katastri obce Tajov sa nachádza prírodná pamiatka Tajovská kopa. Leží na pravom svahu údolia Jabríkovského potoka. Tento prírodný útvar predstavuje zaujímavý výskyt pramenného vápenca. Je to v podstate extrémne vyvinutá svahová kopa. Kopy vznikajú pri výnimočne rýchlom a intenzívnom zrazení...
pod drobnohľadom (20.10.2008)

Kamenná spomienka
V dnešnej dobe rýchlych a superlacných technológií sa musíme len pozastaviť nad energiou, ktorú naši predkovia pri práci ešte v celkom nedávnej minulosti vynakladali. Nečudo, že sa tak väčšina výrobkov a prác vedela riadne predražiť – na druhej strane, často takéto diela slúžia aj po desaťročiach bez väčšej ujmy... zaujímavosti (19.10.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Východoslovenské vulkanity (2. časť)
Slanské vrchy v dnešnom tvare sú len eróznym zvyškom pôvodného rozsiahleho sopečného celku. Milič je pokračovaním Slanských vrchov na juh od zníženiny Ruskov-Slančík-Slanské Nové Mesto. Je to vlastne severný výbežok Tokajských vrchov v Maďarsku...
pod drobnohľadom (18.10.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Východoslovenské vulkanity (1. časť)
Na východnom Slovensku vytvárajú neogénne vulkanity (sopečné horniny) dva súvislé celky. Prvým je komplex neovulkanitov smeru S-J, tvoriaci Slanské vrchy a ich južné pokračovanie Milič, druhým je na sever vyklenutý oblúk Vihorlatu. Okrem týchto súvislých celkov sa neogénne vulkanity nachádzajú v drobných výskytoch na viacerých miestach, najmä v oblasti zemplínskeho ostrova, v okolí Michaloviec, Vranova a severne od Prešova...
pod drobnohľadom (17.10.2008)

Občianske zduženie Neandertal
Hlavným predmetom činnosti OZ je chrániť a zveľadiť svetoznáme nálezisko pravekého človeka (Homo Neanderthalensis) na lokalite Hrádok v intraviláne obce Gánovce. Realizovať a a organizovať výskum a prieskum náleziska a využívať na náučné, prezentačné a návštevnícke účely... zaujímavosti (15.10.2008)

Nejstarší zvířecí stopy jsou z Nevady
Zkamenělé stopy vodního tvora naznačují, že zvířata používala končetiny k chůzi minimálně o 30 miliónů let dříve, než se dosud myslelo. Tyto stopy – přesněji řečeno dvě rovnoběžné řady malých teček o průměru zhruba 2 milimetrů – datované na nějakých 570 miliónů let do předkambrijského období... zaujímavosti (14.10.2008)

Strečnianska tiesňava
Strečnianska tiesňava, niekedy nazývaná aj Domašínsky meander je najväčšia ukážka meandrujúceho toku u nás. Rieka Váh, ktorá v týchto miestach už pojala k sebe vody Revúcej, Oravy a Turca sa tu s celou svojou silou zahryzla do chrbta Malej Fatry a rozrezala ju na dve časti... pod drobnohľadom (13.10.2008)

CZ - Jeskynní systém Poseidon
I ve 21. století stále naše příroda skrývá mnohá tajemství. Jedno takové se podařilo odkrýt speleologům v Národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály, když zde objevili a poté zmapovali největší pískovcový podzemní systém v Evropě. Komplex puklinových labyrintů, propastí a suťových jeskyň, představující zcela výjimečnou ukázku pestrého reliéfu kvádrových pískovců, symbolicky pojmenovali po vládci moří Poseidonovi... zahraničie (12.10.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Poľana
Poľana je najvyšším sopečným pohorím, dosahuje výšku 1457 m. Leží na severozápadnom okraji Slovenského rudohoria, na juhu hraničí so Slatinskou kotlinou. Z východu sa pod jej sopečné masy ponárajú veporidy, v najjužnejšej časti granitoidy; v strednej najmä kryštalické bridlice, v najsevernejšej časti aj obalové druhohory...
pod drobnohľadom (11.10.2008)

Badín - kameňolom
Kameňolom Badín - Skalica leží v katastri obce Badín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj. Po orografickej stránke ložisko patrí k časti Kremnického pohoria. Od obce Badín je vzdialené smerom západným cca 3 km, na južnom svahu doliny Badínskeho potoka, kde tvorí juhovýchodný hrebeň Skalice (784,6 m). Je v nadmorskej výške 605 - 730 m n.m. Smerom od západu na východ v podobe lávového prúdu pozvoľne klesá... zbieranie minerálov (10.10.2008)

Je datování podmořských usazenin dle izotopů uhlíku přesné?
Nová studie od Petera K. Swarta publikovaná v PNAS porovnává poměr izotopů uhlíku ve vzorcích uhličitanů pocházejících ze tří oceánských pánví. Přinese jeho výzkum výsledky, kterými bude ovlivněn způsob datování paleontologických nálezů? Přesné datování stáří života na Zemi a jeho vývoje během zhruba předpokládaných 4,5 miliard let bylo během minulého století předmětem velké polemiky... zaujímavosti (9.10.2008)

Superkontinenty jako tvůrci kyslíkaté atmosféry?
V historii Země nejspíš několikrát vznikl superkontinent spojený prakticky ze všech tehdejších kontinentů. Většinou to bylo hodně dávno, suchozemský život pamatuje jenom ten nejmladší z nich, Pangeu... zaujímavosti (8.10.2008)

Na Marsu sněží
A pro sondu Phoenix to znamená souboj s neúprosným časem. Na severní polokouli se blíží zima, a tak chtějí vědci ze sondy dostat co možná nejvíce dat ještě předtím, než ji sevře a zahubí ledový krunýř... zaujímavosti (7.10.2008)

Pernek
Pôvodný názov obce sa uvádza už v roku 1206 ako Misle, neskôr v roku 1231 ako Mislen. Názov Pernek (Perneck) sa po prvý raz vyskytuje okolo roku 1394, od kedy sa datuje aj prvá písomná zmienka o obci. Historické pramene majú na význam názvu obce rôzne vysvetlenia... história baníctva (6.10.2008)

Prielom Oravy pri Kraľovanoch
Orava je jedným z najväčších prítokov Váhu, zbiera väčšinu vody z Oravy. Na celom svojom toku sa prediera hornatým terénom, najväčšiu prekážku ale prekonáva pred sútokom s vodami Váhu. Tu sa rieke do cesty stavia hradba Malej Fatry a Šípu...
pod drobnohľadom (5.10.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Krupinská planina
Krupinská planina, predstavuje podhorie Štiavnických vrchov a najmä Javoria, voči ktorým je ohraničená zhruba na čiare Žemberovce - Hontianske Nemce - Krupina - Pliešovce - Dolný Tisovník - Tuhár. Na východe, v úseku Tuhár - Stará Halič, susedí so Slovenským rudohorím, medzi Starou Haličou...
pod drobnohľadom (3.10.2008)

CZ - Koncentrační tábory při československých uranových dolech
Tábory pro nesvobodné pracovní síly při uranových dolech na území České republiky začali zřizovat Němci během 2. svět. války v prostoru Jáchymov. V těchto táborech se nacházeli francouzští a později sovětští váleční zajatci. "Považuje-li stát dobývání radia v zájmu německého národa za bezpodmínečně... zahraničie (3.10.2008)

Nižná Slaná
Železnorudné ložisko Nižná Slaná sa nachádza 10km SZ od Rožňavy a zhruba 12km JV od Dobšinej v Slovenskom Rudohorí. Je to zároveň posledné rudné ložisko, ktoré je v ťažbe na Slovensku a v strednej Európe. Začiatky ťažby v tejto oblasti spadajú niekde do 13. storočia, kedy sa baníci sústredili... zbieranie minerálov (1.10.2008)

CZ - Ostravsko-karvinské doly
Ostravsko-karvinské doly (OKD) jsou těžební firmou se sídlem v Ostravě. V současnosti již tato společnost neužívá uvedené dlouhé pojmenování, neboť název podle obchodního rejstříku je pouze OKD, a.s. Hlavní činností této společnosti je těžba černého uhlí, ale zabývá se i dalšími činnostmi, které zpravidla vykonávají dceřiné společnosti... zahraničie (30.9.2008)

Proč zamrzla Antarktida?
Hmyz a kvetoucí rostliny v Dry Valleys vymizely poté, co tundra na následujících 14 milionů let zamrzla. Náhlé a dramatické ochlazení podnebí během relativně krátkého geologického období, před zhruba 14 miliony let, vedlo k vyhynutí rostlin a hmyzu a změnilo vnitrozemí Antarktidy z tundry ve věčně zmrzlou poušť... zaujímavosti (29.9.2008)

Najstaršie kamene na Zemi sú v Kanade (link)
Vedcom v severoamerickej Kanade sa podarilo objaviť údajne najstaršie kamene na svete. Objav by podľa odborníkov mohol ponúknuť nový náhľad na pôvod a zrod našej planéty. Vek kameňov, ktoré objavili v Québecu, sa odhaduje na vyše 4,28 miliardy rokov... zaujímavosti (28.9.2008)

Bude dost surovin pro jadernou energetiku?
Z materiálů, které lze potenciálně využít k získávání energie pomocí štěpení, se na Zemi v přírodě vyskytují uran a thorium. U uranu se jedná o izotopy 235 a 238 a u thoria o izotop 232. Všechny tři izotopy jsou nestabilní a rozpadají se převážně rozpadem alfa a v daleko menší míře samovolným štěpením... zaujímavosti (27.9.2008)

20. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov - Banská Bystrica
Dňa 22. novembra 2008 sa v Banskej Bystrici v EUROPA SHOPPING CENTER, Na Troskách 26 uskutoční jubilejný 20. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov. Predajná výstava sa prvý krát uskutoční v tomto najväčšom obchodnom centre... zbieranie minerálov (24.9.2008)

Kremnica (4. časť)
Štvrtý deň dovolenky v Kremnici sme opäť od rána v sedlách našich bicyklov a šliapeme z mesta smerom na Skalku. Naším cieľom je Tajov a Banská Bystrica. Prvú časť trasy absolvujeme tak ako druhý deň: najprv na Skalku, potom po hrebeni až po začiatok traverzu Zlatej studne... zbieranie minerálov (26.9.2008)

Kamenné gule na Kysuciach v lokalite Milošová - Megoňky
Prvé zmienky o kamenných guliach sú z roku 1995. Starý kameňolom leží priamo na štátnej hranici Českej a Slovenskej republiky, v Turzovskej vrchovine (Západné Beskydy). Lokalita Megoňky tvorí spolu s blízkou obcou Klokočov súvislý pás s výskytom kamenných gúľ. Jedná sa o zatiaľ najväčšie nálezisko kamenných gúľ v Európe... pod drobnohľadom (23.9.2008)

Slnko prebúdza koraly do dennej stavebnej šichty
Koraly sú pradávne, rozmanité, nádherné a tajomné. Vyvinuli sa pred viac ako pol miliardou rokov a patria medzi organizmy, ktoré najviac ovplyvnili vývoj na Zemi. Premieňajú „nebezpečný“ kysličník uhličitý na belostné vápencové útesy. Stavebnú činnosť koralov riadi zaujímavý mechanizmus, ktorý podlieha režimu svetla a tmy... zaujímavosti (21.9.2008)

Podpoľanie
Detva a kraj pod Poľanou je rázovitá vrchárska oblasť v strede Slovenska s  jedinečnou ľudovou kultúrou a množstvom  prírodných krás. Prírodnou dominantou kraja je Poľana...
pod drobnohľadom (20.9.2008)

Zabudnutý kopec pri Ružomberku
V okolí Ružomberka boli v posledných desaťročiach vyznačkované mnohé nové turistické trasy. Vďaka nim mohli obyvatelia dolného Liptova, ale aj jeho návštevníci spoznať mnohé atraktívne miesta, vrcholy, prírodné zákutia, ktoré boli dovtedy bežnému smrteľníkovi v podstate nedostupné. Predstavte si však... zaujímavosti (19.9.2008)

Kremnica (3. časť)
Tretí deň návštevy Kremnice si chceme spraviť trochu pauzu, preto neplánujeme žiadnu náročnejšiu túru. Rozhodujeme sa poobede navštíviť jednu z lokalít výskytu limnokvarcitov na okraji Kremnických vrchov. Z ľahko dostupných výskytov je ku Kremnici najbližšie limnokvyrcitový lom pri Starej Kremničke... zbieranie minerálov (18.9.2008)

RO - Baia Sprie
Lokalita Baia Sprie sa nachádza približne 10 km V od Baia Mare. Je to najväčšie hydrotermálne ložisko v Rumunsku. Bane patria k najstarším v tejto oblasti. Ruda sa tu ťažila na východoch žíl už v prvej polovici 12. storočia. Boli to prevažne saskí baníci... zahraničie (17.9.2008)

Podbiel - oravská obec s hutníckou tradíciou
Podbiel patrí medzi obce, ktoré vznikli valašskou kolonizáciou v dobe, keď na Orave ako feudálni páni vládli Thurzovci. Názov obce súvisí so skalou Biela, ktorá je v chotári obce. Meno Podbiel sa vyskytuje v písomných prameňoch v rôznych variáciách... história baníctva (16.9.2008)

Kremnica (2. časť)
Druhý deň skoro ráno sme vystrojili seba aj horské bicykle a vyrazili na cyklotúru do Kremnických vrchov. Naším prvým cieľom bola Skalka – horské stredisko na hlavnom hrebeni, vzdialené od Kremnice asi 10 km. Vyrazili sme dobre naladení okolo ôsmej šliapali najprv pomerne nie veľmi strmo... zbieranie minerálov (14.9.2008)

CZ - Kutná Hora
Jak název města naznačuje, souvisí jeho historie s těžbou („kutáním“) stříbra a stříbrných rud. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě... zahraničie (13.9.2008)

Pukanská keramika
Tradícia ľudovej hrnčiarskej výroby sa na Slovensku udržala do súčasnosti len na niektorých miestach. Jedným z nich je Pukanec, bývalé slobodné kráľovské banské mesto. Leží 18 km nas východ od Levíc... história baníctva (12.9.2008)

RO - Fagaraš
Fagaraš (rumunsky Făgăraş) je nejvyšším a nejrozlehlejším pohořím Rumunska. Hlavní hřeben je vzdušnou čarou dlouhý přibližně 70 km, který v délce 60 km prakticky neklesne pod hranici 2 000 metrů nad mořem (výjimkou je sedlo Zârna ve východní části pohoří ve výšce 1 923 metrů). Nachází se zde nejvyšší rumunský vrchol... zahraničie (11.9.2008)

Ladce - história ťažby vápenca
Historické zápisy zaznamenali, že cement z Ladiec sa od prvých rokov existencie cementárne v Ladcoch používal tak pri výstavbe stavebných diel na území Slovenska ako aj v zahraničí... história baníctva (10.9.2008)

Tání permafrostu dále posílí globální oteplování
Výsledky nové studie více než zdvojnásobují předchozí odhady množství uhlíku uloženého v permafrostu a naznačují, že emise oxidu uhličitého vzniklé mikrobiálním rozkladem organického uhlíku, který byl dosud bezpečně uložen ve věčně zmrzlé půdě, by mohly dále urychlit globální oteplování... zaujímavosti (9.9.2008)

Kremnica (1. časť)
V prvých rokoch po skončení vysokej školy som musel dlho rozmýšľať, kde stráviť letnú dovolenku tak, aby to vrecko príliš nebolelo. S obľubou sme s manželkou chodili na rekreácie do miest, kde mala naša "firma" nejaké rekreačné zariadenia. Tak prišiel rad aj na Kremnicu... zbieranie minerálov (7.9.2008)

Slovinky
Obec Slovinky leží v severnej časti Slovenského Rudohoria na sútoku Poráčského a Slovinského potoka. Vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“... história baníctva (6.9.2008)

Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský
Ľudovú školu navštevoval v Ponickej Hute, študoval na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici (1832-1840), filozofiu na akadémii vo Vacove a na filozofickej fak. univerzity v Budapešti, 1842 prestúpil na medicínu, poslucháč lekárskej fak. univerzity v Budapešti (1842-1846), vo Viedni (1846-1850), 1850 Med.D.R.. V roku 1850-1853 c.k. stoličný lekár v Banskej Bystrici... história baníctva (5.9.2008)

Yellowstonský supervulkán nezvykle chladný
Děsivý supervulkán dřímající pod divukrásným Národním parkem Yellowstone v americkém Wyomingu je neustále plný překvapení. Není to nic divného, je miláčkem geologů od chvíle, co se zjistilo, že pravidelně vybuchuje gigantickou erupcí, přičemž pohřbí polovinu severní Ameriky pod vrstvou popela. Podobných supervulkánů je po světě několik desítek... zaujímavosti (2.9.2008)

Harrison Hagan Schmitt - geológ na Mesiaci
Harrison Hagan Schmitt (* 3. júl 1935, Santa Rita, Nové Mexiko, USA) je bývalý americký kozmonaut, ktorý počas misie Apollo 17 pracoval na povrchu Mesiaca... zaujímavosti (2.9.2008)

Veľký Polom - železité zlepence
Kysucké Beskydy nepatria práve medzi mineralogický raj, flyšové podložie tohto pohoria na pomedzí Slovenska, Čiech a Poľska je na nerasty veľmi chudobné. Najčastejším nerastom v pieskovcových horninách je zvyčajne kalcit, ktorý tiež nemá ktovieaké kvality. Hraničné pásmo Horných Kysúc je vyzdvihnuté do výšky a budujú ho vo zvýšenej miere práve pieskovce, zlepence aj brekcie, teda skôr odolnejšie horniny... zbieranie minerálov (1.9.2008)

CZ - Horní Slavkov - uránové ložisko (2. časť)
Uranové ložisko Horní Slavkov se nachází v samostatné kře metamorfovaných hornin staršího, tzv. slavkovského jádra. Kra má zhruba obdélníkový tvar a plochu okolo 52 km2. Území, ve kterém byly prováděny těžební práce je v západní části kry. Tato plocha byla ohraničena na severu komtaktem metamorfovaných... zahraničie (29.8.2008)

Terchovská dolina
Terchovská dolina je najznámejším východiskom do Malej Fatry. Nachádza sa a administratívne spadá do Žilinského okresu. Dolina má východo – západný smer a je významným predelom medzi Malou Fatrou a bradlovým pásmom, ktoré ju ohraničuje zo severu... zaujímavosti (28.8.2008)

Život v Atlantiku závisí na písečných bouřích na Sahaře
Anglické vědce zajímalo jak je možné, že organismy, jako je fytoplankton, jsou schopny obstát v místech, kde nemají k životu téměř nic. A tak se plavili po Atlantiku a mapovali nepatrné rozdíly v koncentracích živin ve vodě... zaujímavosti (27.8.2008)

Štangarígel
Predmetom ochrany je vrchol plochého návršia, na ktorom vystupuje na povrch pyroxenický andezit vo forme zriedkavých pravidelných päťbokých hranolov, vyčnievajúcich zo sutiny do výšky od 1 - 6 m, a maximálnou šírkou 110 cm s dĺžkou asi 40 m... zaujímavosti (26.8.2008)

Oravský Biely Potok - kamenárstvo
V Skorušinských vrchoch sa nachádzajú hrubšie vrstvy dolomitného pieskovca. Miestny výskyt mäkkého a ľahko spracovateľného pieskovca, vhodného na stavebné i dekoračné účely, podnietil v Bielom Potoku vznik kamenárskej výroby... zaujímavosti (21.8.2008)

Život založený na arsenu přepisuje evoluční historii
Zvláštní fotosyntéza, jež jež je založena na arsenu, je stejně stará jako je ta klasická, založená na oxidu uhličitém. A možná i starší. Kalifornské Mono Lake - oblast výskytu bakterií, jejichž fotosyntéza je založena na arsenu... zaujímavosti (20.8.2008)

První obrázek marťanského prachu z Phoenixova mikroskopu
Částečky prachu - vyobrazená ve vyšším zvětšení než cokoli bylo kdy viděno (mimo Zemi) – mají tvar kuličky o průměru asi 1 mikrometr (1/1000 mm). Tato mikroskopická smítka prachu pokrývají Mars, zbarvují marťanskou obloha dorůžova, „krmí“ bouře, které pravidelně halí planetu a vytvářejí na Marsu zřetelně červenou půdu... zaujímavosti (19.8.2008)

Desatero přikázání zlatokopa
Desatero přikázání zlatokopa z originálu THE MINERS TEN COMMANDMENTS z roku 1853 od J.M.Hutchingse... zaujímavosti (17.8.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Štiavnické vrchy (2. časť)
Z neogénnych sopečných hornín najstaršie sú pyroxenicko-amfibolické andezity prvej fázy. Vystupujú v niekoľkých malých telesách na východnom úpätí pohoria pri Brezinách v Neresnickej...
pod drobnohľadom (16.8.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Štiavnické vrchy (1. časť)
Štiavnické vrchy na severe a západe ohraničuje dolina Hrona voči Kremnickým vrchom, Žiarskej kotline a Pohronskému Inovcu. Na juhozápade susedia s Podunajskou nížinou, na juhu prechádzajú do Krupinskej planiny a na východe v doline Neresnice hraničia s Javorím...
pod drobnohľadom (15.8.2008)

Předpověď zemětřesení
Ačkoliv se technika měření různých veličin v seismologii v posledních několika desetiletích vyvíjela velikou rychlostí, stále zůstává velmi obtížným úkolem změřit a vyhodnotit takové změny v zemské kůře, které by mohly být využity k včasné a přesné předpovědi zemětřesení... zaujímavosti (14.8.2008)

CZ - Horní Slavkov - uránové ložisko (1. časť)
Ložisko Horní Slavkov je druhým největším uranovým ložiskem, vytěženým a likvidovaným na našem území. Průzkumné práce v okolí Horního Slavkova byly zahájeny v roce 1946, intenzivní příprava nejperspektivnějších úseků k těžbě začala v roce 1948. Další rozvoj ložiska probíhal ve stínu rozsáhlé hornické činnosti na Jáchymovsku... zahraničie (13.8.2008)

Nerastné bohatstvo Trenčianskeho kraja
Nerastné bohatstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja je bohaté, s veľkou rozmanitosťou surovinových druhov. Z palivovo-energetických surovín sa nachádzajú v oblasti hornej Nitry ložiská hnedého uhlia a lignitu v Handlovej a v Nováckej hnedouhoľnej panve. V okolí Mojtína a Strážovských vrchov sa nachádzajú ložiská bauxitu, v okolí obce Zlatníky malé množstvá magnetitu...
pod drobnohľadom (12.8.2008)

Novoveská Huta - mapa rudných žíl
V súčasnosti je Novoveská huta mestskou časťou Spišskej Novej Vsi. Nachádza sa asi 6 km od centra mesta a je dostupná linkou mestskej dopravy. Podľa archeologických nálezov sa usudzuje, že sa novohutianska meďnatá ruda zužitkovala už v praveku... zbieranie minerálov (11.8.2008)

Pružné sedimenty jako zesilovače tsunami
Mořské dno není jenom samá skála. Místy ho tvoří vrstvy mladých sedimentů, které jsou v každém ohledu úplně jiné, než skalnaté mořské dno. V poslední době se objevily názory, že by tento napohled nepříliš pozoruhodný rozdíl mohl stát za brutální silou tsunami v Indickém oceánu v roce 2004... zaujímavosti (10.8.2008)

Arborétum Kysihýbel - Červený lom
Kameńolom, ktorým náučný chodník prechádza, je vzácnou lokalitou červeného ryolítu, použivaného ako stavebný kameň, spĺňajúci aj dekoratívne požiadavky. Kremeň, ako základný minerál, podmieňuje veľkú trvanlivosť ryolitu...
pod drobnohľadom (9.8.2008)

CZ - Horní Slavkov - historie
Historie dnešního Horního Slavkova je spjata s hornictvím. První písemná zmínka o osadě Slavkov pochází z roku 1357, kdy byl do svého úřadu uveden místní farář. Historie dnešního Horního Slavkova je spjata s hornictvím. Poměrně bohatá ložiska nerostných surovin byla dobývána již v době bronzové a později keltské. V desátém století byla oblast Horního Slavkova významným střediskem vývozu cínu... zahraničie (8.8.2008)

Varín - lom a vápenka
Závod „Lom a vápenka Varín“ vznikol v roku 1925 a hlavným dôvodom bola potreba vápenca a vápna v hutníckom komplexe v Třinci, ktorý hľadal nové zdroje na krytie zvýšenej potreby suroviny pri výrobe surového železa a ocele...
pod drobnohľadom (7.8.2008)

Ludrovská dolina (2. časť)
Pekné medovo sfarbené kryštály kalcitu z lokality na lesnej ceste pod vrchom Kohút v severnej časti Ludrovskej doliny... zbieranie minerálov (6.8.2008)

Ludrovská dolina (1. časť)
Do Ludrovej sa dostaneme prímestskými autobusmi z Ružomberka, dolina je však prístupná bicyklom až takmer na koniec. Dokonca prvých 5 kilometrov má cesta celkom dobrý spevnený asfaltový povrch. Sklon cesty je veľmi mierny a nie je potrebná žiadna veľká fyzická zdatnosť, aby sme sa previezli hore... zbieranie minerálov (5.8.2008)

Brhlovce
Skalné obydlia sú jednou z 11 rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Nachádzajú sa v malej hontianskej dedinke Brhlovce v levickom okrese. Podľa miestnej tradície vznikali ešte za čias tureckých výbojov a prvýkrát o nich písal vo svojich Notitiach v roku 1742 Matej Bel. Expozícia sa nachádza v usadlosti č. 142, v uličke "Šurda". v centre pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry... zaujímavosti (4.8.2008)

V Antarktidě bylo kdysi mnohem tepleji
Nově objevená fosilie – první svého druhu na celém antarktickém kontinentě – poskytuje vědcům další důkaz o tom, že jižní polární oblast byla kdysi mnohem teplejší. Je to potvrzení teorie, že Země měla svá teplejší období i bez vlivu člověka... zaujímavosti (3.8.2008)

Verne - Cesta do stredu Zeme
Príbeh Julesa Verna rozpráva v prvej osobe mladý synovec veľkého profesora mineralógie prof. Lidenbrocka. Príbeh začína nájdením záhadného papierika zo starej knihy, ktorý je popísaný poprehadzovanými runami. Synovec list dešifruje a nájde trasu do stredu Zeme, chce ho zničiť, no nakoniec ho strýko presvedčí... zaujímavosti (2.8.2008)

Konrádovce
Konrádovce vznikli asi v 2. polovici 13. storočia, patrili Szécsényiovcom. Názov obce sa menil z Coradfolwa, Coradfeulde (1341), Korlathteluky (1342), Korlathy (1489), Korlath (1786), maďarsky Korlát, Korlátiaž, až po dnešný názov Konrádovce, ktorý sa používa od roku 1948... zbieranie minerálov (1.8.2008)

Ludrová pri Ružomberku - nerastné suroviny
Ložisko dolomitických štrkov Ludrová — Biela Púť sa nachádza na severnom úpätí vyvýšeniny s miestnym názvom Strana. Z geologického hľadiska sú významné pevné dolomity, rozpadavé dolomity a dolomitické brekcie. Pre ťažbu je otvorené 9 etážami. Stav zásob sa odhaduje na cca 400 000...
pod drobnohľadom (31.7.2008)

Poproč - história
Dejiny Poproča úzko súvisia s dejinami jasovského premonštrátskeho kanonického prepošstva a tvoria jeho súčasť. Vznik obce mnohí rehoľní dejepisci spomínajú v súvislosti so zánikom osady Elchuan. Premonštrátsky kanonik, popročský farár- dekan Václav Kohauth Klobauszky, ktorý pôsobil v obci v rokoch 1948- 1965 lokalizoval túto osadu do údolia potoka Olchwan (Olšava) za polia zvané Verceľ a Chotár... história baníctva (30.7.2008)

Korňa - ropný "prameň"
Okolie Turzovky prešlo i do histórie hľadania ropy. Nepochybným impulzom boli objavy v polovici 19. storočia v Poľsku. Koncom storočia, zrejme aj s prihliadnutím na existujúce povrchové výrony ropy v Korni, boli vykopané 3 prieskumné šachtice (hlboké 5, 8, 10 metrov). Už v rokoch 1898 - 1902 nastúpili vrtné aktivity firmy L. Holzmann - M. Bondy... 
pod drobnohľadom (29.7.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Javorie
Javorie susedí na východe so Slovenským rudohorím, na severe so Slatinskou kotlinou, na západe v doline potoka Neresnica so Štiavnickými vrchmi a na juhu prechádza do Krupinskej planiny...
pod drobnohľadom (28.7.2008)

Gelnica - história
O prehistórii Hnileckej doliny hovoria archeologické nálezy v Nálepkove a vo Švedlári, ktoré dokumentujú osídlenie v dobe kamennej a v dobe bronzovej. Názov Gelnica, odvodený z mena rieky Gnilec (Hnilec), z čoho neskôr vznikol aj nemecký názov Gollnitz a z neho nový slovenský názov... história baníctva (27.7.2008)

CZ - Jáchymov
Jáchymov (německy Joachimsthal, většinu historie celým jménem Sankt Joachimsthal, v letech 1938-1939 Saint Joachimsthal, v letech 1939-1945 Radiumbad Saint Joachimsthal [1]) je lázeňské město v okrese Karlovy Vary, nedaleko hranic s Německem, 7 km od hraničního přechodu Boží Dar... zahraničie (26.7.2008)

Ružomberská Hypernova
Diela našich súčasných architektov niekedy vyrážajú dych, čo sa určite v plnej miere potvrdzuje pri pohľade na ružomberskú budovu obchodného centra Hypernova. Tento staviteľský "unikát" stojí na mieste jednej z bývalých ružomberských historických pamiatok - kaštieľa sv. Žofie... zbieranie minerálov (25.7.2008)

Hnúšťa - história
Významovou motivácou názvu Hnúšte sa zaoberal Ladislav Bartolomeides (vlastivedný bádateľ) a ten sa napríklad nazdával, že pramení zo slova „húština“ súvisiaceho s okolitými hustými lesmi. Isté však je, že miestna prípona –šťa, -šte jednoznačne dokladá jej slovenský pôvod. Mesto tvorí spojenie... história baníctva (24.7.2008)

Fassait, pleonast a ostatné minerály fassaitového erlánu v Hodruši - Hámroch
O tom, že v Hodruši – Hámroch existuje  jediný výskyt fassaitu spolu s pleonastom na Slovensku, vie z literatúry kdekto. Menej ľudí ho má v systémovej zbierke, a ešte menej ľudí na primárnom nálezisku  v skutočnosti niekedy bolo. Videl som dosť nálezísk rôznych minerálov doma aj vo svete, ale tento výskyt svojou „zašitosťou“ a nenápadnosťou v mojom pomyselnom rebríčku „ukrytých“ nálezísk vedie... zbieranie minerálov (22.7.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Pohronský Inovec
Pohronský Inovec je malé pohorie rozprestierajúce sa medzi severovýchodnou časťou Tríbeča a Štiavnickými vrchmi, s ktorými sa stýka v doline Hrona medzi Žarnovicou a Hronským Beňadikom. Na severovýchode hraničí s Vtáčnikom na čiare Píla - Žarnovica...
pod drobnohľadom (22.7.2008)

100. výročie úmrtia  Dr. G. K. Zechentera – Laskomerského
V roku 2008 si pripomenieme 100. výročie úmrtia Dr. Gustava Kazimíra Zechentera – Laskomerského. Po 40. ročnom pôsobení v Kremnici zomrel dňa 20. augusta 1908. Pochovaný je na cintoríne v Kremnici v spoločnom hrobe s archivárom Pavlom Križkom. Hlavnou činnosťou Dr. Zechentera bolo liečenie chorých... história baníctva (21.7.2008)

Handlová - prečo máme LAMIKU ako pamätihodnosť?
Jednou z popredných evidovaných pamätihodností v našom meste, ktorá si zaslúži našu pozornosť je aj niekdajší Banský hotel, ktorí sme dlhé roky poznali ako Klub mládeže a v poslednom období ako Lamiku. Budovu sa nám Handlovčanom, s najväčšou pravdepodobnosťou podarí zachrániť. Stala sa jednou zo šiestich priorít v oblasti regionálneho rozvoja... história baníctva (20.7.2008)

Drahokamy
Mezi drahokamy zahrnujeme minerály, které mají především krásný vzhled a upoutávají nás jiskřivou hrou barev, čistotou, průhledností, leskem, třpytem. Drahokam musí být do jisté míry neporušitelný a odolávat opotřebování. Tuto vlastnost mají pouze minerály s tvrdostí 7-10. Aby byl drahokam žádaný a vysoce ceněný, musí se vyskytovat vzácně i v přírodě...
pod drobnohľadom (19.7.2008)

Plaketa z Banskej Štiavnice (1990)
Pri nedávnom domácom upratovaní sa mi nečakane do rúk dostala malá plaketa. Nevidel som ju už poriadne dlho, popravde som aj zabudol, že čosi také doma mám. Keď som si chcel spomenúť, kde sa vlastne u nás vzala, musel som poriadne zaloviť v pamäti... zbieranie minerálov (18.7.2008)

Stavebné pamiatky - Nová Baňa
Architektonickou dominantou Novej Bane je nepochybne budova mestskej radnice. Je to pôvodne štvorpodlažná gotická stavba pevnostného charakteru, postavená niekedy po roku 1353. V prvej polovici 18. storočia bola po požiari prestavaná, pričom sa odstránilo tretie poschodie a bola doplnená hranolovou vežou, ktorá má barokovú... história baníctva (17.7.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Vtáčnik
Vtáčnik má smer SSV-JJZ, podmienený tektonickým obmedzením voči priľahlým kotlinám. Na západe je ohraničený Hornonitrianskou kotlinou (Nováckou), na severe Handlovskou kotlinou, na východe Žiarskou kotlinou a Kremnickými vrchmi, na juhu Pohronským Inovcom na čiare Píla Žarnovica a na juhozápade Tríbečom na čiare Píla – Oslany...
pod drobnohľadom (16.7.2008)

Rekonstrukce barev ptáků starých sto milionů let
Podle peří poznáš ptáka, podle řeči nezdvořáka. Spolehlivě odhalit nezdvořáky se nám stále nedaří, zato barevnost peří už dokážeme určit i ze zkamenělin. Obecně se uznávalo, že zbytky živočišných tkání s jejich organickými barvami se mohly uchovat jen ve věčně zmrzlých půdách, v kapce jantaru nebo v přírodním asfaltu. Tento názor začal brát postupně za své... zaujímavosti (15.7.2008)

Ružomberok - Biely Potok - odstrely v neďalekej "bani"
V aktuálnom čísle dolnoliptovského časopisu Ružomberský hlas vyšiel rozhovor so starostom mestskej časti Biely Potok, ktorá už je po dlhé roky "sužovaná" otrasmi, hlukom a prachom z neďalekého kameňolomu (ktorému sa tu všeobecne hovorí baňa). Časť rozhovoru, ktorá sa týka lomu uvádzame... zaujímavosti (14.7.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - Kremnické vrchy
Kremnické vrchy sú najsevernejším stredoslovenským sopečným pohorím. Na severe hraničia s Veľkou Fatrou na čiare Tajov - Horná Štubňa, na východe so Zvolenskou kotlinou, na juhu so Štiavnickými vrchmi v doline Hrona medzi Budčou a Žiarom nad Hronom, na juhozápade so Žiarskou kotlinou, na  západe s Vtáčnikom a Handlovskou kotlinou a na severozápade so Žiarom a Turčianskou kotlinou...
pod drobnohľadom (13.7.2008)

Krásy Slovenska 7-8/2008
Krásy Slovenska, asi jediný naozaj kvalitný slovenský  tlačený časopis venovaný turistike do svojho letného dvojčísla zaradil zaujímavú sériu článkov. Z obsahu vyberáme... zaujímavosti (12.7.2008)

Alpy - geológia (2. časť)
Alpy sú vrásovo-príkrovové pásmo, ktoré vzniklo v dôsledku kôrového skrátenia spôsobeného konvergentným pohybom Euroázijskej a Apulskej litosférickej platne. Rozpad Pangey. Supekontinent Pangea, ktorá vznikla pred 300 miliónmi rokov, na rozhraní permu a karbónu. Koncom karbónu pred asi 300 miliónmi rokov sformovalo hercýnske (tiež označované variské) vrásnenie veľký... zahraničie (11.7.2008)

Alpy - geológia (1. časť)
Alpy sú pásmové pohorie, ktoré je súčasťou terciérneho orogénu tvoriaceho súčasť alpsko-himalájskej sústavy. Patria k jej severnej vetve nazývanej alpidy, ktorá sa tiahne južnou a strednou Európou až do Ázie. Tento reťazec hôr vznikol počas viacerých fáz Alpínskeho orogénu... zahraničie (10.7.2008)

Huta v doline Bystrô - Veľká Fatra (2. časť)
Asi sedem kilometrov od Ružomberka v ostrej zákrute medzi Hubovou a Černovou, stojí medzi lipami kríž. V jeho tesnej blízkosti je turistický smerovník. Žlto označená cesta povedie návštevníka južným smerom po úzkej asfaltovej ceste pôvabným, bezmála parkovitým prostredím Bystrej doliny... história baníctva (9.7.2008)

Huta v doline Bystrô - Veľká Fatra (1. časť)
Hutníctvo malo v minulosti veľký význam pre hospodársky život Slovenska. Úžitkové kovy - železo a meď sa ťažili na mnohých, dnes často aj zabudnutých miestach a často už len ťažko dokážeme rekonštruovať staré bane, výsypky a cesty... história baníctva (8.7.2008)

Slovenskí banskí odborníci (2. časť)
9. MARSCHAN, Jozef Viliam (26.08.1803-0?.0?.1872)otec Ján Marschan matka Juliana Marschanová, banský inžinier - 26.08.1803 nar. - Moštenica - 0?.0?.1872 úmr. - Budapešť - Slovensko - Maďarsko - august. V r. 1821-1824 štud. baníctvo a hutníctvo na Baníckej akadémii... história baníctva (7.7.2008)

Gelnica
Starobylé banícke mesto Gelnica sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria zhruba 30km SZ od Košíc. V minulosti to bol spolu so Slovinkami najvýznamnejší medenorudný žilný revír v Slov. Rudohorí. Od 13. storočia bola Gelnica slobodným banským mestom. Okrem už spomínaných medených rúd... zbieranie minerálov (6.7.2008)

Slovenskí banskí odborníci (1. časť)
1. BERNÁTH, Ján (11.03.1899-21.12.1976), otec František Bernáth matka Gizela rod. Weidingerová manželka Helena rod. Hritzová, banský inžinier - banský odborník - 11.03.1899 nar. - Gelnica - 21.12.1976 úmr. - Krompachy - Slovensko - marec - december. Gymnázium navštevoval v Spiškej Novej Vsi... história baníctva (5.7.2008)

Hodruša - Hámre - ametysty, magnetit, hematit
Tak aby som prelomil ľady utajovania nálezísk, prezradím, kam chodím v Hodruši - Hámroch na kusové ametysty , magnetit + hematit. nechodí tam nikto okrem mňa, preto že náleziská som sám vyštrachal v lese. Kusové ametysty, stredne tmavé až tmavé... zbieranie minerálov (4.7.2008)

Phoenix získal "perfektné vzorky" pre analýzu
1. júla Phoenix Mars Lander rozšíril výkop "Snow White" a zoškrabal trochu z vrstvy ľadu. Vedci tvrdia, že stery sú ideálne pre prácu analytických prístrojov sondy. Robotická ruka Phoenixu použila čepeľ lopatky aby 50 krát zoškrabla po vrstve ľadu ukrytej pod povrchovou vrstvou pôdy... zaujímavosti (3.7.2008)

PL - Szklarska Poręba
Malé mesto Szklarska Poręba sa nachádza na poľskej strane Krkonôš. Pre nás je asi najľahšie dostupné autom cez Českú republiku. Szklarska Poręba, ktorá má ambície stať sa "Mineralogickým hlavným mestom Poľska" predstavuje svoju stále bohatšiu ponuku každý rok. Sprievodcovia... zahraničie (2.7.2008)

Žakarovce
Žakarovce je významná banícka obec s bohatou históriou. Leží v priečnej doline, vychádzajúcej z údolia rieky Hnilca, po oboch brehoch žakarovského potoka. Prvé správy pochádzajú z roku 1368. V listinách sa objavuje niekoľko názvov, ako Villa Zakery... história baníctva (1.7.2008)

Stavebné pamiatky - Banská Štiavnica
Námestie Svätej Trojice a súsošie Svätej Trojice  Námestie sa sformovalo začiatkom 16. storočia a tvorí jadro mesta. Významnú úlohu pri jeho formovaní zohrali budova radnice a kostol sv. Kataríny. Domy po stranách námestia sú honosné meštianske paláce, ktoré patrili bohatým mešťanom a banským podnikateľom. Dominantou námestia je morový stĺp so súsoším sv. Trojice... história baníctva (30.6.2008)

CZ - náučné chodníky v Českej republike
Zoznam náučných chodníkov s geologickou a mineralogickou tematikou prevzatý zo stránok mineraly.net... zahraničie (29.6.2008)

Štúrovo - NPR Kováčovské kopce
Granáty sa nachádzajú v hornine, sopečná hornina ružovej až sivomodrej farby s veľkým množstvom pyroxénov, hornina je proste prešpikovaná akoby maličkými sklíčkami, celé sa to trbliece... :-) Niektoré som vybral priamo z väčších kusov skál po rozbití kladivkom... zbieranie minerálov (28.6.2008)

Dobšiná
Staré banícke mesto Dobšiná leží v údolí Dobšinského potoka v strednej časti Slovenského rudohoria, tvoriacej samostatný podcelok Revúckej vrchoviny - Dobšinské predhorie. Založené bolo na začiatku 14. storočia. Jeho názov je pravdepodobne odvodený od Dobšinského potoka, ktorý sa v historických prameňoch prvýkrát uvádza v roku 1320... história baníctva (27.6.2008)

Ľad na Marse
Fotografie nasnímané niekoľko dní po sebe ukázali "kocky" svetlého materiálu, ktoré "zmizli" z plytkého výkopu, ktorý v svojej blízkosti urobila sonda Phoenix. Jediné logické vysvetlenie je, že materiálom bol ľad, ktorý sa po štyroch dňoch odparil - sublimoval... zaujímavosti (26.6.2008)

Želiezovce - štrkovisko
Štrkovisko pri Želiezovciach na ľavej strane Hrona, cca 200-300m od rieky. Štrkovisko je nové, jama je z roku 2006-2007.Pôvodne tam bolo normálne pole, žiadne stopy po mineráloch, klasická černozem. Našiel som tam asi 5-6 vzoriek, pekných vzoriek... zbieranie minerálov (25.6.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - stredoslovenské neovulkanity (2. časť)
Koncom vrchného tortónu sa začína druhá andezitová fáza, najmohutnejšia a najdôležitejšia, lebo počas nej vznikla hlavná masa stredoslovenských sopečných pohorí. Jej maximálna aktivita sa odohrala v ústrednej časti územia, kde v tom období boli oživené zlomy smeru SZ-JV a SV-JZ a ako nové vznikali zlomy smeru S-J. Prejavila sa jednak bohatou sopečnou činnosťou...
pod drobnohľadom (24.6.2008)

SLOVENSKO (Geológia) - stredoslovenské neovulkanity (1. časť)
Mladovulkanické pohoria sú dôležitou súčasťou vnútorných Karpát. Zaberajú veľké územné rozlohy na strednom a východnom Slovensku. Vznikli v neogéne, v konečnom štádiu vývinu karpatskej geosynklinály, keď došlo k rozsiahlejšej sopečnej činnosti. Táto vulkanická činnosť sa viaže na vznik alebo obnovovanie veľkých hlbinných zlomov na vnútornom okraji Západných Karpát...
pod drobnohľadom (23.6.2008)

Stavebné pamiatky - Pukanec (2. časť)
Evanjelický kostol. Pozoruhodné dielo architektonickej moderny stojí v strede námestia, vhodne zakomponované do jeho rámca. Kostol bol postavený podľa projektu architekta M. Zoubka v roku 1935. Jednoloďový chrám sieňového typu má rovný strop a murovanú emporu z troch strán interiéru. Oltár na čelnej stene je postavený z travertínu, s dekorom... história baníctva (22.6.2008)

Stavebné pamiatky - Pukanec (1. časť)
Najvýznamnejšou stavbou mesta, ktorá pretrvala všetky pohromy, je rím.-kat. farský kostol sv. Mikuláša, patróna mesta. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením... história baníctva (21.6.2008)

Výskyty minerálov na bani Rozália v Hodruši - Hámroch (1. časť)
Baňa Rozália v Hodruši – Hámroch je jediná zlatorudná baňa na Slovensku a v Strednej Európe, v ktorej sa ešte stále (12/2007) dobývajú drahé kovy. Sporadicky v nej dochádzalo a dochádza k objaveniu zberateľsky zaujímavých vzoriek  rôznych minerálov. Popisom jednotlivých nálezov v rokoch 1991 až 2000 sa budem zaoberať v nasledujúcom texte... zbieranie minerálov (28.12.2007)