Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

September 2023 v Hrabove (7. časť)
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
18.10.2023

Pohľad na nový rezort, ktorý vyrastá v Hrabove.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0715&mlon=19.2646#map=16/49.0715/19.2646

obr

Priblížený pohľad. Domy so zelenými strechami. Zdiaľky to nevyzerá zle, aj keď sa stavby zdajú trochu na seba natlačené.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0715&mlon=19.2646#map=16/49.0715/19.2646

obr

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť