Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

September 2023 v Hrabove (5. časť)
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
17.10.2023

Obrove pastelky. Miesto s krásnym výhľadom.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0721&mlon=19.2626#map=16/49.0721/19.2626

obr

Odkryv v piesčitom vápenci pri lesnej ceste.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0721&mlon=19.2628#map=16/49.0721/19.2628

obr

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť