Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

September 2023 v Hrabove (1. časť)
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
14.10.2023

Výlet do Hrabova začínam skoro ráno v Ružomberku. Najprv prechádzam mestom, kráčam po rušnej ulici Dušana Makovického k hotelu Áčko. Tu odbočujem do tichej doliny Hrabovo. Je chladné septembrové ráno, sedem stupňov. Slnko už vyšlo, kopce nad mestom sa kúpu v červenkastom svetle. V dolinách je ale surová vlhká zima. Inverzia je citeľná – ako stúpam vyššie, tak sa vzduch rapídne otepľuje. To je dobre.

Vodná nádrž Hrabovo

Po jeden a pol kilometri prichádzam k vodnej nádrži Hrabovo. Hladina je tichá. Z povrchu sa odparuje voda, vytvára sa jemná vrstva hmly, vysoká len niekoľko metrov. Veľmi pekné. V Hrabove je ticho, stretávam len pár bežcov.

Popri chatách a hoteloch

Pri hoteli Hrabovo začínam stúpanie okolo Fatraparku a starej Kopálovej chaty. Okolie je trochu neupravené, nečudo, vyššie prebieha výstavba rezortu. Míňajú ma tri dymiace tatrovky – mieria na stavbu. Inak je stále ticho. Na stavbe vidím veľkú kopu lomového kameňa – z lomu pri Bielom Potoku. Je to krásny dolomit, bohato pretkávaný žilkami kalcitu.

Okuliare

Za chatami sa cesta vetví – ja pokračujem do strmého kopca vpravo – po asfaltke. Stúpanie nie je dlhé, prudká zákruta a cesta ide vodorovne. Pre všetky deti je tu prichystané milé prekvapenie – obrovské Obrove okuliare. Takýchto obrích artefaktov bude po ceste ešte niekoľko.

Odkryvy a výhľady

Prichádzam na rúbanisko, z ktorého mám pekný výhľad na stavbu rezortu, ale hlavne na okolité vrchy. Brdo, Málinô brdo, ďalej Veľká skala a Sidorovo. Ružomberská Fatra v plnej kráse. Ostré, špicaté kopce, na nich smreková hora.

Pri ceste je veľký odkryv vo svahu. Druhohorná bridlica sa dobre štiepa, deti si z nej robia tabuľky. Prichádzame k Obrovým pastelkám, od ktorých sú tiež krásne výhľady na okolie.

V cieli

Asfaltová cesta ďalej stúpa, ale už len mierne. Za 20 minút prichádzam na jej koniec. Ďalej už pokračuje smerom dolu do Čutkova ako lesná neupravená cesta. Oddychujem v tieni veľkej Obrovej stoličky. Slniečko prehrieva les – je už príjemne, okolo 15 stupňov. Zdola znie ruch mesta Ružomberka. Jelene sú ticho, aj keď ráno bolo ruju počuť poriadne.

Návrat

Cestou späť si kráčam pomaličky, na mobil si fotím krásne výhľady aj horniny v odkryvoch cesty. Zrazu počujem detské hlasy. Za zákrutou stretávam na vychádzke deti aj s pani učiteľkami. Dokonca sa poznáme – takže milé stretnutie. Slniečko je dosť prudké, pri návrate však klesám do údolia, kde sa ešte vetrovka zíde. Opäť prechádzam okolo hotelu Áčko a som v meste. Príjemná prechádzka mi trvala aj s oddychom okolo 2,5 hodiny. Môžem všetkým len odporúčať. Dovidenia.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0738&mlon=19.2590#map=16/49.0738/19.2590

Cestou ponad Hrabovo.

obr

Pohľad k Malinému brdu

obr

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť