Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Vlkolínec - predjarie (3. časť)
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
24.9.2023

Na okolí Vlkolínca ostalo zachovaných niekoľko senníkov. V ich základoch môžeme sledovať miestne horniny - hlavne vápence s občasnými rohovcami.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0335&mlon=19.2791#map=15/49.0335/19.2791

ob

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť