Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Rozvodnená Revúca (2. časť)
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
27.2.2024

Pohľad na rozvodnenú rieku z ulice Karola Krčméryho, z mostu ponad Revúcu, od zápalkárne a z okolia bielopotockej vápenky.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.05775&mlon=19.30521#map=17/49.05775/19.30521

Fotogaléria: https://photos.app.goo.gl/4KspyaGV8JqoGciN7

1. časť    2. časť