Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Rozvodnená Revúca (1. časť)
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
26.2.2024

V nedeľu 11.2.2024 sa naše mesto Ružomberok dostalo na prvé stránky médií vďaka rozvodnenému toku Revúcej, ktorá hrozila že sa vyleje z brehov na Bielom Potoku. V tento deň dosiahli vrcholu teplota, ktorá sa dotýkala 10 stupňov a dážď. Pršalo všade, dokonca aj na hrebeňoch Fatry a Nízkych Tatier. Potoky sa rozvodnili z topiaceho sa snehu a táto prívalová vlna prudko zdvihla hladinu Revúcej. V mestskej časti Biely Potok je rieka síce upravená, ale breh je predsa len dosť nízky. Nové domy tu postavili až celkom nedávno. Treba povedať, že starí Belania vedeli, prečo sa pri Revúcej nehodno zapodievať stavbou domov. Stará výstavba stojí ďalej a hlavne vyššie od toku.

Rieka

Na výlet k Revúcej idem na druhý deň ráno, teda 12.2. V pondelok. Prechádzam sídlisko Baničné a schádzam k vodnému toku. Regulovaným korytom sa valí hnedá masa vody. Rieka tečie mohutným prúdom, ktorý je na počudovanie veľmi tichý. Kamene sú skryté hlboko pod hladinou, nemá teda čo špliechať. Voda unáša celé konáre, dokonca vidím plávať aj menší strom.

Okolo zápalkárne

Prechádzam okolo zápalkárne, dostanem sa za mesto. Po cyklotrase pokračujem k Bielemu Potoku. Pozerám na bezhlučný hnedý tok. Neuveriteľné. Našťastie dnes už neprší, je predpoklad, že hladina začne klesať. Prichádzam k obrovskému topoľu, ktorý dominuje brehovému porastu. Fotím usilovne tok rieky aj okolie, nahrávam aj krátke video.

Vápenka a cesta domov

Pri vápenke na BIelom Potoku sa otáčam a pomaly kráčam k mestu. Vnímam rozvodnený tok, cítim osamelosť v prírode - je to príjemný pocit. Aj zvláštny teplý, nie veľmi februárový vzduch podčiarkuje zvláštnosť chvíle. V meste opúšťam rieku a cez sídlisko Baničné prechádzam domov. Prechádzka mi trvala 1,5 hodiny. Spomienka na rozvodnenú Revúcu mi ostane v pamäti určite ešte dlho.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.05775&mlon=19.30521#map=17/49.05775/19.30521

1. časť    2. časť