Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Vysoká v Malých Karpatoch (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
25.1.2024

Ďalšia séria spomienkových fotografií. Tentokrát z Malých Karpát. Náš nočný pochod na Vysokú a ďalej začíname v Kuchyni. Najprv za dedinou stúpame po krásnych, viac menej nepokosených lúkach. Naberáme výšku .na východe už cítime blízkosť Malých Karpát. Za chvíľu sme v lese.

Lesné cesty, stará železnička

Stúpame po modrej turistickej značke. Križujeme sústavu lesných ciest a chodníkov. V minulosti viedla tadiaľto trasa lesnej železničky. Do dnešných čias sa zachovalo teleso trate, dokonca miestami nachádzame zachovalé drevené pražce. Koľajnice samozrejme boli už pri rušení trate odvezené. Zaujímavé sú odstrelené skaly, ktoré umožnili, aby trať mala správne oblúky. Úžasná technická pamiatka.

Strmý výstup

Začíname strmý výstup ostrým hrebeňom na Vysokú. Malé Karpaty su v tejto časti budované prevažne vápencami. Aj na kvetene je to poznať, je oveľa zaujímavejšia ako na žulovom podklade. Aké krásne to tu musí byť na jar, keď všetko kvitne.

Na Vysokej

Hrebeň Vysokej je ostrý, duby, ktoré tu rastú sú zakrpatené. Extrémne sucho v lete a vetry v zime neumožňujú stromom dosiahnuť výšku ako na lepších bonitách. Vápenec je svetlý, len občas so žilkami bielych kalcitov. Veľmi pekné sú rozoklané skaly, hlavne na vrchole. Z hrebeňa je pekný výhľad do doliny a na západ. Blíži sa večer, slnko zapadá a máme tu noc. Stojíme na vrchole Vysokej a chystáme sa na ďalší postup - k hlavnému hrebeňu Malých Karpát.

Ešte niečo o Vysokej z Wikipédie

Tak ako viaceré dominanty pohoria, aj Vysoká leží v úzkom hrebeni, tvorenom z vápencov a dolomitov, situovanom v juhozápadno-severovýchodnom smere. Nachádza sa však západnejšie od hlavného hrebeňa, ktorý vedie cez Panské uhliská.

Geologické podložie vrchu tvoria druhohorné vápence. Výrazný dvojvrcholový hrebeň Vysokej je charakteristický skalnými stenami a sutinami. Na svahoch Vysokej sa zachovali ľudskou činnosťou minimálne ovplyvnené lesy s prevažným zastúpením bukových, brestových a lipovo-javorových porastov. Počas výstupu možno vidieť strmé zrázy, potoky, lúčky a nádherné skalné steny a v okolí možno nájsť aj pár menších jaskýň a prameňov. Zo živočíšnej ríše tu majú zastúpenie mimo bežných druhov i muflóny.

Vysoká patrí do skupiny najnavštevovanejších vrcholov pohoria. Nesúvislý lesný porast vrcholového hrebeňa umožňuje pozorovať okolité vrchy Malých Karpát, no tiež Borskú a časť Podunajskej nížiny. Pri priaznivých podmienkach vidieť aj časť Bielych Karpát, Považského Inovca a Tribča, nezriedka i vrcholky Vtáčnika a predhorie Álp.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4170&mlon=17.2185#map=14/48.4170/17.2185

obr

1. čast    2. časť