Tapety

Najnovšie akcie:


XXII. Ročník medzinárodnej predajnej výstavy minerálov, šperkov a skamenelín, 27.5.2023, 9:00 – 15:00, SOŠ Technická, Volgogradská 1, Prešov

Otvorenie banského náučného chodníka, 29. 4. 2023 o 10:00, Špania Dolina

Špaňodolinský štiarc – 24. ročník, 15. 7. 2023 o 14:00, Špania Dolina

Bratislavské mineralogické dni, najbližšia burza minerálov v DK Ružinov bude 7. októbra 2023