Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Zárez rieky Revúcej pri Zápalkárni - február 2024
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
3.3.2024

Rieka Revúca tečie v smer z juhu na sever. Tesne predtým, ako vbehne do zregulovaného koryta v Ružomberku vyberá prudkú zákrutu doprava. Na tomto mieste, ktoré je ľahko identifikovateľné aj na mape ostal ako pozostatok bývalý zárez rieky. Voda obrúsila dolomitovo – vápencové skalisko, vytvorila rovnú údolnú nivu a nad skalou terasovité útvary. Miesto sa nachádza pod veľkým ružomberským elektrovodom, nedávno boli kry a stromy pod ním orezané, takže sa otvoril veľmi pekný výhľad na túto lokalitu.

Rovinaté údolie slúži ako záhumienka, pod skalou sú postavané chatky. Je tu maličká záhradkárska kolónia. Ak chcete mať najkrajší výhľad, stačí prísť na začiatok trasy ružomberskej Cyklokorytničky a prejsť po výbornom asfalte asi tristo metrov na juh. Príďte a uvidíte, isto nebudete ľutovať.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.05638&mlon=19.30386#map=17/49.05638/19.30386

rs