Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ružomberský Silvester 2023: Tlstá hora
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
15.1.2024

Mohutný horský masív západne od Ružomberka. Hrebeň Veľkej Fatry sa pri vrchu Šiprúň delí na nieoľko vetiev, ktoré vejárovite klesajú k doline Váhu. Tlstá hora a Plieška patria k výrazným vrchom. Vďaka charakteristickému tvaru je Tlstá hora dobre rozoznateľná už z veľkej diaľky.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.07548&mlon=19.28503#map=17/49.07548/19.28503

obr

rs