Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Zasnežený Sokol
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
17.12.2023

Mohutné skaliská Sokol pocukrované prvým snehom.

Niečo viac o Sokole: https://sk.wikipedia.org/wiki/Sokol_(vrch_v_Cho%C4%8Dsk%C3%BDch_vrchoch)

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1374&mlon=19.3092#map=14/49.1374/19.3092

obr

rs