Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Príchod zimy na Vlkolínskych lúkach v novembri 2023
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
9.12.2023

Cukrová nádhera. Fotografované od chaty Skalka.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.04935&mlon=19.26827#map=17/49.04934/19.26827

obr

rs