Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Most Žabovo I.
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
22.10.2023

Veľkolepý diaľničný most ponad dolinu Žabovo pri Likavke. Za mostom vidieť obec Likavka a časť mesta Ružomberok. Nad mestom kopec Kalvária s kostolom a kaplnkami.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.1015&mlon=19.3319#map=16/49.1014/19.3319

obr

rs