Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Panoráma: Martinček a Mních
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
28.8.2023

Pohľad na obec Martinček so starým kostolom a východný vrchol Mnícha. Dobre sú viditeľné terasy a valy hradiska.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0944&mlon=19.3387#map=15/49.0944/19.3387

ob

rs