Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Zvetraný dolomit - Ružomberok - Nad Dielcom I.
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
3.8.2023

Miniatúrny lom vo svahu Nad Dielcom. Dolomit je zvetraný takmer na piesok.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.06999&mlon=19.28977#map=17/49.06999/19.28977

ob

rs