Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Pútnička na štiavnickej Kalvárii
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
8.7.2023

Letná búrka zastihla mladú pútničku priamo pod štiavnickou Kalváriou.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4652&mlon=18.9068#map=16/48.4652/18.9068

ob

rs