Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Odkryv pri ceste na Malino brdo - jún 2023
zdroj: Rasťo Sabucha
pridané:
12.6.2023

Veľký odkryv v druhohorných horninách - vápence, dolomity chočského príkrovu, slieňovce, bridlice.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.0571&mlon=19.2761#map=16/49.0571/19.2761

ob

rs