Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Vlkolínske lúky - potok - marec 2023
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.5.2023

Severný okraj Vlkolínskych lúk. Potok, útulok pre turistov, cesta.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.04996&mlon=19.27259#map=17/49.04996/19.27259

ob

rs