Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Skalka balvany - apríl 2023
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.5.2023

V lese pod skalami Haliny a na okolitých lúkach sa povaľuje množstvo vápencových balvanov - svedkov zvetrávania. Niektoré sa zakotúľali naozaj ďaleko.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.05025&mlon=19.26656#map=17/49.05025/19.26656

ob

rs