Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Sledovanie vulkánov z vesmíru
zdroj: www.geology.com
pridané:
25.4.2008

Vedci v NASA a s ňou spolupracujúcich inštitúcií objavili početné spôsoby ako monitorovať svetové vulkány a hľadať príznaky ich blížiacich sa erupcií. S pomocou satelitných snímok sa podarilo vyvinúť metódy na zisťovanie teploty, množstva oxidu siričitého a malých zmien tvaru zemského povrchu. Tu je malá ukážka obrázkov, ktoré zobrazujú rozličné typy monitorovania vulkánov. Všetky snímky sú urobené z vesmíru.

Satelitná snímka – monitoring vulkánu - obr. 1

Na obrázku je snímka vo falošných (nepravých) farbách plochy v Demokratickej republike Kongo získaná 31. januára 2007. Na snímke môžeme vidieť dva vulkány  Nyamuragira and Nyiragongo s takmer súčasnými (recentnými) lávovými prúdmi, ktoré pretekajú mestečkom Goma.  Nyiragongo je relatívne málo strmý vulkán a lávové prúdy tečú v smere určovanom prirodznými kanálmi v teréne.  Nyamuragira má strmšie svahy a tok lávy tečie - šíri sa po väčšej ploche. Nový vent na južnom úpätí vrchu odvracia lávový prúd mimo mesto Sake. Tento obrázok porovnáva dva znaky súčasnej aktivity sopky Nyiragongo. Ružová bodka v mieste stretnutia je bod, kde satelitný senzor zistil zvýšenú (stúpajúcu) povrchovú teplotu terénu. A široký modrý prúd plynúci k západu svahu je oblak výparov uvoľnených z Nyiragongo. Široké biele plochy predstupujú oblaky.Satelitná snímka – monitorovanie vulkánov

Termická snímka vulkanickej erupcie - obr. 2

Na obrázku je plocha (výsek) Tichého oceánu v okolí ostrova Anatahan, jedného z ostrovov súostrovia Severné Mariánske ostrovy. Snímka bola urobená krátko po polnoci 7.februára 2008. hoci v čase snímania bola tma, satelit bol vybavený meračom (radiometer) teplotných emisií a odrazov. Tento prístroj je citlivý na vlnové dĺžky, ktoré sú asociované s tepelným žiarením, takže získané obrázky sú vlastne „teplotnou mapou“. Tmavé plochy na mape sú chladné a biele plochy na snímke sú teplejšie. Okraj ostrova Anatahan je vykreslený pre názornosť bielou čiarou. Najtmavšie plochy na  snímke sú vrchy oblakov a svetlomodré plochy sú bezoblačné – hladina Tichého oceánu. Jasný bod na Anatahane je sopečná „horúčava“ v kaldere anatahanskej sopky. Ružovkastý prúd smerujúci od horúceho bodu je dym z krátera. Monitorovanie príznakov erupcií sopiek je veľmi dôležitá. Dym a plyny, ktoré vypúšťa vulkán do vzduchu, môžu predstavovať riziko pre leteckú dopravu. Zároveň môžu tieto plyny výrazne ovplyvňovať kvalitu ovzdušia na obývaných územiach pod sopkou.

Oblaky oxidu siričitého - obr. 3

Soufriere Hills Volcano na Montserrat Island v Karibskom mori vyprodukoval explozívnu erupciu ráno 20. mája 2006. táto erupcia „vyslala“ viac ako 90 miliónov kubických metrov materiálu dole svahom sopky aj do atmosféry. Prúdy bahna a skália plynuli prirodzenými kanálmi do mora. Oblak sopečného dymu a popola stúpal viac ako 17 kilometrov vysoko do atmosféry. Infračervený senzor na satelite NASA bol schopný detekovať oblaky v troch vrstvách nad touto oblasťou. Soufriere Hills Volcano vidíme na vrchu mapy blízko východného okraja. Asi deň po erupcii 21. mája satelit zistil oblak popola južne od Puerto Rico (Portoriko) 400 km západne od Montserrat Island. Nasledujúci deň 22. mája bol oblak južne od Jamajky, 1600 km západne od  Montserrat Island. Na tretí deň po erupcii bol oblak nad San Salvadorom a jeho keoncentrácia a zistiteľnosť už bola veľmi redukovaná. Letecké linky boli presmerované okolo tohto oblaku podľa toho, ako postupoval ponad Karibské more a Pacifik.

Deformácie povrchu Zeme pri vulkanických pohyboch - obr. 4

Vedci z Geologickej služby (U.S. Geological Survey – USGS) požívajú radarové signály vysielané satelitom na detekciu meranie a monitorovanie drobných zmien v tvare zemského povrchu. Radarový signál je odrazený zemským povrchom a analýzou vráteného signálu sú schopní robiť veľmi dobré topografické mapy. Pokiaľ sa takéto údaje zberajú dlhší čas, je možné porovnávať zmeny povrchu v čase. Obrázok hore je mapa topografických zmien v priestore Three Sisters Volcanoes (zobrazený červeným trojuholníkom). Farby mapy reprezentujú rôzne stupne zmeny nadmorskej výšky povrchu. Koncentrické kruhy juhozápadne od sopky predstavujú zdvihnuté územie. Počas štvorročnej periódy 1997 – 2001 sa terén zdvihol o viac ako 15 cm. Tento pohyb smerom hore je spôsobený intrúziou magmy pod povrchom. Žlté kruhy sú epicentrá zemetrasení, ktoré súvisia s týmto pohybom.Spomenuli sme štyri spôsoby, ktorými vedci NASA a USGS monitorujú vulkány pomocou dát zo satelitov. Plánujú vyvinúť metódy, ktoré by mohli byť použité pre včasné varovanie, vyhľadávanie geotermálnych zdrojov ai. Preklad: ts

Obrázky a anglický originál článku: http://geology.com/nasa/monitoring-volcanoes.shtml