Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kaňk
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.2.2024

Kaňk (něm Gang) je jedna ze dvanácti místních částí a jedno ze sedmi katastrálních území města Kutná Hora. Nachází se 3 km severně od centra Kutné Hory.

Kaňk vznikl ve druhé polovině 13. století současně s nedalekou Kutnou Horou v souvislosti s objevem rozsáhlých nalezišť arsenu, stříbra a také mědi. Původní hornická osada tvořící předměstí Kutné Hory byla Ferdinandem II. roku 1621 povýšena na město se stejnými právy, jaká měla samotná Kutná Hora. Těžební činnost probíhala v okolí Kaňku až do 20. století, kdy se zde těžily zinkové a olověné rudy. Těžba také dala Kaňku jméno, neboť německý název Gang znamená mj. důlní chodbu.

Roku 1950 byly obce Kaňk, Perštejnec a Sedlec připojeny ke Kutné Hoře.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%88k

Kostel Svatého Vavřince v Kaňku

https://cs.wikipedia.org