Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Cínovec
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
31.12.2023

Cínovec (dříve Cinvald, německy Zinnwald) je horská osada v Krušných horách, v okrese Teplice v Ústeckém kraji, ležící na státní hranici České republiky s Německem v nadmořské výšce 835 metrů. V roce 2011 zde trvale žilo 123 obyvatel, osada je administrativní součástí města Dubí.

Dnešní Cínovec tvoří dřívější osada Zadní Cínovec (Hinterzinnwald). Druhá vesnice, Přední Cínovec (Vorderzinnwald), ležela asi 5 kilometrů východně a po druhé světové válce a vysídlení Němců byla zničena. Část Cínovce na německé straně hranice je začleněna do bývalé obce Zinnwald-Georgenfeld, místní části města Altenberg.

Cínovec byl původně tvořen shlukem hornických domků. Nejstarší částí bývalé obce byl Přední Cínovec, jehož počátky sahají až do 12. století (přesný rok vzniku obce je nicméně neznámý). Cínovec začal postupně vznikat tím, že sem pronikali horníci z nedaleké Krupky, aby našli další ložiska cínu. Jako Cínovec byla proto označována celá oblast na sever od Krupky až po Moldavu. První písemná zmínka o Cínovci spadá do roku 1378.

Jelikož byla hranice mezi Saskem a Čechami v Krušných horách ve středověku nejednoznačná a často se měnila, byla na základě Chebské smlouvy 25. dubna 1459 pevně stanovena. Část Cínovce se tak ocitla na německé straně (jedná se o dnešní Zinnwald-Georgenfeld, místní část města Altenberg). Hranice stanovená v Chebu je téměř v nezměněné podobě platná dodnes a řadí se tak k nejstarším dodnes platným, dohodou vymezeným, hraničním liniím v Evropě.

Od poloviny 15. století nabývala těžba stále většího významu a zdejší ložiska se stala pro horní město Krupka velkou konkurencí. Za třicetileté války byla těžba přerušena. Po jejím ukončení byla opět obnovena a přes několik výkyvů pokračovala až do 20. století. V průběhu staletí se Cínovec stal velmi početnou obcí a jeho význam narůstal takovým způsobem, že mu byl roku 1885 udělen statut hornického města. Vzorek cinvalditu (něm. Zinnwaldit), specifického minerálu ze skupiny slíd z lokality Cínovec

Mezi oběma válkami se zde prováděly pouze udržovací práce a těžba byla pozastavena. Po zabrání Sudet Německem byl důl ještě víc prohlouben a byla postavena nová úpravna rud. V roce 1945 připadl důl národnímu podniku Rudné doly Příbram, v jehož vlastnictví zůstal přes několik menších změn až do svého úplného uzavření v roce 1990.

Ukončení těžby cínowolframových rud roku 1990 představuje v historii Cínovce velký zlom. Osada se postupně vylidnila a stala se spíše rekreační oblastí, jejíž služby využívají především návštěvníci ze sousedního Německa.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADnovec_(Dub%C3%AD)

Cinovec Hotel Pomezi im Winter

https://cs.wikipedia.org