Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Rašovické skály
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
25.12.2023

Rašovické skály sú súčasťou rozsiahleho čadičového hrebeňa Nedíl (637 m n. m.). Svahy a trávnaté plochy sú porastené teplomilnou vegetáciou, nachádza sa tu rad chránených druhov rastlín. Oblasť spravuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR. Dôvodom ochrany je zachovanie teplomilných spoločenstiev na čadičovom podklade.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1ovick%C3%A9_sk%C3%A1ly

PP Rašovické skály

https://cs.wikipedia.org