Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kokrháč (prírodná pamiatka)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
17.12.2023

Kokrháč je prírodná pamiatka ev. č. 1508, ktorá sa nachádza v okrese Chomutov západne od obce Místo na brehu Prunéřovského potoka. Správa AOPK Ústí nad Labem.

Dôvodom ochrany je ukážka selektívneho zvetrávania ortoruly s reliktným bôrom a výskytom medvedice lekárskej.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kokrh%C3%A1%C4%8D_(pr%C3%ADrodn%C3%A1_pamiatka)

PP Kokrháč - balvany

https://cs.wikipedia.org