Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Doupňák
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
5.12.2023

Doupňák je národná prírodná pamiatka, vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v priestore Holubího vrchu (577 m), necelé 3 km ssv. od mesta Klášterec nad Ohří.

Predmetom ochrany podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 148/2014 Zb. z 18. júla 2014, ktorou bola znovu lokalita vyhlásená národnou prírodnou pamiatkou, je mineralogické nálezisko odrôd kremeňa ametystu a jaspisu. Starostlivosťou o územie je poverená správa CHKO Labské pískovce.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Doup%C5%88%C3%A1k

NPP Doupňák - jaspis 1

https://cs.wikipedia.org