Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Klonk
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
29.11.2023

Klonk je česká národná prírodná pamiatka s ev. č. 639 neďaleko obce Suchomasty v okrese Beroun. Oblasť spravuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, správa CHKO Český kras.

Predmetom ochrany je lokalita Barrandienu, svetovo uznávaná hranica (stratotyp) silúru a devónu, resp. ich hraničných stupňov přídol a lochkov.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Klonk

Klonk (1)

https://cs.wikipedia.org