Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

PL - Tarnovské Hory (Tarnowskie Góry)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
24.10.2023

Tarnovské hory jsou bývalé svobodné horní město založené v 16. století. Horní právo dostalo v roce 1526 od Jana II. Opolského. S dobýváním rud stříbra, zinku a olova je spjata značná část historie města a je od něj odvozeno i jméno města. Zdejší doly patřily v minulosti k největším těžebním oblastem ve střední Evropě.

Důmyslný podzemní systém šachet, štol, galerií a jejich odvodňovací systém jsou natolik jedinečné, že nejvýznamnější stavby těžebního komplexu byly v roce 2017 zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Většina chráněných prvků se rozkládá v podzemí, na povrchu se nachází např. pozůstatky čerpacích stanic z 19. století, které svědčí o více než třísetleté hornické historii města. Vyčerpaná voda byla následně využívaná pro zásobování zdejšího průmyslu. Také zde byl 19. ledna 1788 uveden do provozu první parní stroj na území Pruského království (v rámci pevninské Evropy se jednalo už o třetí), který poháněl odvodnění rudných závodů.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tarnovsk%C3%A9_Hory

Tarnowskie Góry

https://cs.wikipedia.org