Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Medvědí hora
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
7.10.2023

Medvědí hora je přírodní památka v okrese Český Krumlov. Nachází se v Lučské hornatině, na hřbetu a východních svazích Medvědí hory (934 m), dva kilometry západně od Loučovic. Je součástí přírodního parku Vyšebrodsko.

Předmětem ochrany je zbytek horského smíšeného suťového lesa s četnými zbytky přirozených květnatých bučin s charakteristickou floristickou skladbou a druhově početnou avifaunou. Na obou vrcholech Medvědí hory (severní – kóta 934 m, jižní – kóta 914 m) jsou mohutné mrazové sruby se svahovými blokovými sutěmi ze středně zrnité porfyrické biotitické žuly weinsberského typu, v podloží převažuje středně zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitická žula eisgarnského typu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd%C3%AD_hora_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

PP Medvědí hora, vrchol (4)

https://cs.wikipedia.org