Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Skočický hrad
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
30.9.2023

Podloží rezervace je tvořeno přeměněnou horninou v podobě biotitického až silimanit-biotitického migmatitu flebit-stromatitového typu a leukokratním migmatitem, nicméně v oblasti skalních výchozů vrcholové partie vystupuje na povrch úzký pruh žilné žuly. V místech, kde skála vystupuje na povrch, se nachází i tzv. pseudokras, tedy pukliny nekrasového původu. Z geologického pohledu horniny na lokalitě spadají do skupiny šumavského moldanubika proterozoického stáří.

Geomorfologicky spadá 667 metrů vysoký vrch Hrad do celku Šumavské podhůří, podcelku Bavorovská vrchovina, okrsku Netonická vrchovina, podokrsku Drahonická vrchovina a do její Hradské části. Vrch Hrad je nejvyšším vrcholem Drahonické vrchoviny. Na vrcholové partii obou vrchů se nachází výrazné mrazové sruby a pod vrcholky pak suťová pole, které vznikly jako výsledek mrazového zvětrávání. Tato suťová pole jsou pod svahy zazemněná.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sko%C4%8Dick%C3%BD_hrad

Natural reservation Skocicky hrad in winter (22)

https://cs.wikipedia.org