Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Budišov
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.9.2023

Budišov byl založen ve 13. století pány z Kravař jako horní město pří místních dolech na těžbu olova a stříbra. Písemná zmínka z roku 1301 hovoří o městě jako o majetku olomoucké kapituly. V průběhu staletí město vícekrát vyhořelo, značně utrpělo i za třicetileté války.

V letech 1938-1945 byl převážně německý Budišov připojen k nacistické Třetí říši v rámci Sudetské župy.

Po druhé světové válce bylo původní německé obyvatelstvo, které do té doby tradičně převažovalo, vysídleno a v obci došlo k takřka úplné výměně obyvatelstva. Německé starousedlíky vystřídali Češi z vnitrozemí a reemigranti z východu Evropy.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Budi%C5%A1ov_nad_Budi%C5%A1ovkou

Budišov nad Budišovkou, celkový pohled (2)

https://cs.wikipedia.org