Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pivnice
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
11.7.2023

Pivnice jsou přírodní památka mezi obcí Zderaz a Dolany v okrese Chrudim v Pardubickém kraji) a zaujímají rozlohu 34,37 hektarů. Tvoří ji zalesněný pískovcový kaňon s rozličnými tvary zvětrávání (skalní tunel, voštiny, převisy, jeskyně).

Důvodem ochrany je úzký kaňon v opukách a měkkých pískovcích vyznačující se pestrou geomorfologií, ochrana vzácných druhů živočichů (mlok skvrnitý) a rostlin (mechy a kapraďorosty). Kromě mloka skvrnitého, jemuž vlhké prostředí přírodní památky svědčí, zde můžeme najít i další druhy ohrožených a silně ohrožených obratlovců, např. ještěrku živorodou. Geomorfologické pochody jsou zde stále aktivní, každoročně dochází za silnějších srážek například k řícení pískovcových skalních bloků.

Geologie

Přírodní památka Pivnice se nachází v České křídové pánvi, přesněji na křídě východočeské a západomoravské. Celou rokli vymodeloval díky měkkosti pískovce Pivnický potok. Soutěsky tedy vznikly dlouhodobým vlivem eroze. Eroze, zvětrávání, ale také fakt, že pískovec je tvořen vrstvami, které jsou různě odolné proti vnějším vlivům, daly vzniknout rozmanitým geomorfologickým útvarům. Mezi takové patří kromě zmíněné rokle a soutěsek například převisy, evorzní hrnce, výklenky, vrstevní pseudokrasové jeskyně, skalní tunel, dutiny a další útvary. Území podléhá různým vlivům kontinuálně, stále se mění a dochází ke skalním sesuvům.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivnice_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Pivnice přírodní památka 23

https://cs.wikipedia.org