Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Lichnice
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
29.6.2023

Lichnice je název národní přírodní rezervace u Třemošnice ve východních Čechách s rozlohou 120,4 hektarů.

Lovětínská rokle

Významnou částí národní přírodní památky je Lovětínská rokle, která protíná pásmo Železných hor za obcí Závratec. Roklí protéká Lovětínský potok, vytékající z Lovětínského rybníka. Rokle je sevřena ze severní strany vrchem Krkankou (566 metrů), z jihozápadu svahy s vrcholem Světlice se zříceninou hradu Lichnice. Niva potoka je zaplněna velkými balvany tzv. železnohorského krystalinika. Porost strání Lovětínské rokle tvoří bukový les. Na svazích rokle jsou patrné četné povrchové geomorfologické útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby. Zajímavým geologickým útvarem je tzv. kamenná řeka (pás kamenů), která směřuje po svahu Krkanky směrem do údolí.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichnice_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Lovětínská rokle 20

https://cs.wikipedia.org