Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Obří postele
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
8.6.2023

Obří postele jsou skalní útvar a zároveň vrchol s nadmořskou výškou 284 m v Železných horách, asi 1,5 km jižně od obce Zdechovice. Obří postele jsou uskupení mohutných plochých žulových balvanů, tvořených hrubozrnnou chvaletickou žulou. Balvany se rozkládají v lese na nevysokém pahorku (ruwaru) na plochém hřbetu Chvaletické pahorkatiny. Největší a zároveň nejvýše položený balvan o délce šesti metrů nese název Duchna. Celý útvar vznikl chemickým zvětráváním a následně odnosem lavicovitě odlučné chvaletické žuly.[1]

Kolem Obřích postelí je vedena modrá turistická značená trasa 1980 spojující asi 300 metrů vzdálené stejnojmenné rozcestí s obcí Zdechovice. Z rozcestí dále vede zeleně značená trasa 3096 do Bernardova nebo Semtěše a žlutě značená trasa 7242 do Morašic. Název Obří postele nese i turistický okruh charakteru naučné stezky s výchozím a koncovým bodem ve Zdechovicích, který okolo vedoucí trasu využívá. Přímo u skalního útvaru se nachází turistické odpočívadlo a informační tabule.

Asi 300 metrů západně od Obřích postelí se nachází skalní útvar Gabrový výchoz.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%99%C3%AD_postele

Obří postele, Zdechovice (2020) 02

https://cs.wikipedia.org