Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Bošířany
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
23.5.2023

Bošířany (německy Poschitzau) jsou osada, základní sídelní jednotka města Horní Slavkov, v okrese Sokolov, v kraji Karlovarském.

Uranové doly

Již v 16. století se v těsném sousedství rozmáhalo hornictví, ves však zůstala zemědělskou lokalitou. V letech 1946–1947 probíhal v Horním Slavkově a okolí geologický průzkum. Výsledkem geologického průzkumu bylo zjištění uranového zrudnění a následovalo zaražení prvních těžních jam a zahájena těžba rudy. V Bošířanech byly ustanoveny dobývací prostory Bošířany I. a II. V DP Bošířany I. byly zaraženy jámy č. 14 a č. 18 a řada štol, v DP Bošířany II. jámy č. 13 a č. 16 a štola č. 1. K 1.7.1952 byl zřízen závod Bošířany. Těžila se zde skupina žil ze žilného uzlu Bošířany.

Nejintenzivnější těžba probíhala v letech 1953–1955. V polovině padesátých let již geologickým průzkumem nedocházelo k žádným dalším nálezům rud. Skončila produkční těžba a od roku 1958 začal útlum těžby, hornické práce byly ukončeny k 1. březnu 1959.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%A1%C3%AD%C5%99any

Bošířany (1)

https://cs.wikipedia.org