Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Rotava
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
21.5.2023

Rotavské varhany jsou přírodní památka, která byla vyhlášena v roce 1978. Nachází se přibližně 1 km východně od obce Rotavy v okrese Sokolov. Chráněné území je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje. Důvodem ochrany je ukázka sloupcovitého rozpadu čediče, tzv. rotavské varhany.

Z geologického hlediska je území součástí karlovarského plutonu. Na území vystupuje při kontaktu žul karlovarského plutonu s pláštěm krystalinika Krušných hor alkalické efuzivní čedičové těleso. Jedná se pravděpodobně o vytlačené kupy, kdy sloupce, varhany, vznikly jediným klidným výlevem viskózní lávy nad ústím protáhlého jícnu a rychlým zesklovatěním lávy na limburgit. Podle odlišného rozpadu horniny ve východní a západní části území lze usuzovat, že zde existují dvě samostatné intruze. Výchoz byl v minulosti odkryt intenzivními lomovými pracemi a mnoho vylámaných sloupců bylo použito jako štěrk na cesty. Teprve lomová těžba odhalila vnitřní stavbu sopečného vrchu s charakteristickými čedičovými, milířovitě uspořádanými hranoly. Čedičové sloupce dosahují výšky až 12 m.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotava_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Rotavské varhany (1)

https://cs.wikipedia.org