Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Dominova skalka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
7.5.2023

Dominova skalka je přírodní památka v okrese Sokolov jižně od obce Nové Vsi v centrální části CHKO Slavkovský les. Cílem ochrany je zachování rostlinných společenstev na hadcovém substrátu s typickými společenstvy. Název Dominova skalka navrhl vedoucí AOPK v Plzni Miloš Hostička na počest Karla Domina, botanika a autora fytogeografické studie o květeně Slavkovského lesa. O území pečuje Správa CHKO Slavkovský les.

Geologie

Jedná se o morfologicky výrazné výchozy serpentinitu (hadce), který je součástí Vlčího hřbetu, největšího hadcového tělesa v mariánsko-lázeňském metabazitovém komplexu. Zde se dají pozorovat hadce vzniklé silnou serpentinizací na amfibolitovém podloží Kladské skupiny. Během historického vývoje došlo k vyzvednutí hadců s výrazným deformačním páskováním. V hadcích je možno pozorovat relikty původních minerálů (např. pyroxeny, spinel), oproti tomu olivín prošel celkovou přeměnou. Během geofyzikálních měření bylo zjištěno, že těleso hadců je výraznou tíhovou a magnetickou anomálií. U paty největšího skalního výchozu se nacházejí menší suti a balvany.

V minulosti probíhala na území těžba kamene na stavbu náspů a cest. Těžba však měla velmi omezený rozsah a v současnosti jsou její stopy v terénu již téměř nerozpoznatelné. Zvětráváním hadce vznikla půda s vysokým obsahem hořčíku. Tento specifický substrát výrazně ovlivňuje místní vegetaci.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominova_skalka

Dominova skalka

https://cs.wikipedia.org