Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kovářův mlýn
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
1.5.2023

Kovářův mlýn je přírodní památka na západním okraji obce Košťálov v okrese Semily pojmenovaná po zaniklém Kovářovu mlýnu. Nachází se na levém břehu říčky Olešky a jedná se o starý břidlicový lom v nadmořské výšce 350 metrů. Důvodem ochrany je stratigrafické naleziště zkamenělin ze spodního permu, které je navíc v Podkrkonoší poměrně vzácné (výjimkou jsou zkamenělá dřeva na Novopacku).

V mělké vodě jezera, které se tu rozkládalo v období permu, zřejmě bujel život a zachoval se v podobě zkamenělin jak rostlin, tak živočichů. Tyto nálezy pomohly osvětlit geologické poměry a stratigrafické pozice podkrkonošské pánve.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1%C5%99%C5%AFv_ml%C3%BDn

Skalní výchozy

https://cs.wikipedia.org