Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Na Vápenici
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.4.2023

Na Vápenici je přírodní památka v chráněné krajinné oblasti Český ráj mezi městem Železný Brod a obcí Koberovy, v těsné blízkosti osady Propastný v okrese Jablonec nad Nisou. Oblast spravuje AOPK ČR – Regionální pracoviště Liberecko.[3]

Důvodem ochrany jsou regionálně významné porosty vápnomilných a květnatých bučin na vápenatém podkladu, jediná populace kriticky ohrožené kapradiny hrálovité a stratigraficky významné paleontologické naleziště.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_V%C3%A1penici

PP Na Vápenici (15)

https://cs.wikipedia.org