Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Býčí skála (národní přírodní rezervace)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
6.4.2023

Národní přírodní rezervace Býčí skála je chráněné území v chráněné krajinné oblasti Moravský kras, rozkládající se mezi městem Adamovem a obcí Křtiny v okresech Blansko a Brno-venkov. Vznikla v roce 2003 sloučením původní národní přírodní památky Býčí skála (vyhlášena roku 1975) a národní přírodní rezervace Josefovské údolí (vyhlášena 1977). NPR se rozkládá na ploše 181,58 ha. Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany jsou druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně, vzniklá převážně působením přírodních sil v údolí Křtinského potoka ve střední části Moravského krasu, a taktéž krasové jevy a jeskyně. Území je zároveň součástí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Moravský kras.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%BD%C4%8D%C3%AD_sk%C3%A1la_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Moravský kras, Býčí skála

https://cs.wikipedia.org