Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Drbákov – Albertovy skály
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
1.4.2023

Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály je chráněné území na pravém břehu Vltavy v katastrálním území vesnice Nalžovické Podhájí v okrese Příbram. Důvodem ochrany jsou společenstva skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy v oblasti Středního Povltaví. Jsou tu zastoupena přirozená lesní společenstva s tisem červeným a skalní stepi, kde byl zaznamenán výskyt ohrožených a vzácných druhů fauny i flory. Oblast spadá do geomorfologické oblasti Středočeská pahorkatina a geomorfologickém celku Benešovská pahorkatina. Území je ve správě CHKO Blaník.

Lokalita je situována na pravém břehu řeky Vltavy, území kopíruje tvar výsepové strany zaklesnutého meandru (naproti v jesepové části je vesnice Smilovice). Chráněné území se rozprostírá mezi údolím u vesnice Oboz a rekreačním střediskem Častoboř. Je to území s velkým převýšením, nejnižší bod je v nadmořské výšce 270 m a nejvyšší v 474 m. Průměrné převýšení NPR je 150 m. Spodní část svahů je zatopena vodou Slapské přehrady. Samotný vrcholek Drbákova leží mimo hlavní chráněné území, ale je v ochranném pásmu. Drbákov je od Albertových skal oddělen Racochatou roklí. Většina území je tvořena strmými svahy, jen vrcholové partie jsou pozvolné. Terén je výsledkem erozní činnosti přirozených činitelů, pouze v oblasti vrcholové plošiny je několik lůmků z neznámé doby po těžbě či průzkumu okolí.

Území národní přírodní rezervace leží na východním okraji jílovského pásma, které je tvořeno slabě deformovanými horninami – ryolity, andezity a bazalty.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Drb%C3%A1kov_%E2%80%93_Albertovy_sk%C3%A1ly

Drbákov-Albertovy skály (3)

https://cs.wikipedia.org