Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

Smrkovec (Březová)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
6.3.2023

První písemná zmínka je z roku 1355, kde zde došlo k výměně kněze. Další písemný zápis o obci se objevuje v roce 1370 v seznamu leuchtenberských lén, kde se uvádí, že v obci je 16 dvorů, zájezdní hospoda a jeden mlýn. V soupisu nothaftských lén z roku 1454 je uvedeno, že obec dříve patřila Bartu z Hertenberka (též z Hartenberka), majiteli dolů. Leuchtenberkové vlastnili obec do roku 1538, kdy byla převedena na Jindřicha, pána z Míšně. Od roku 1542 do roku 1547 vlastnil obec Jeroným Šlik. V té době došlo k rozmachu těžby stříbra, která zde probíhala již od počátku 16. století, pravděpodobně však již dříve.

Po potlačení odboje českých stavů byly Šlikům zabaveny horní revíry ve Slavkovském lese a Smrkovec přešel do královského majetku. V roce 1550 byly obci uděleny horní svobody králem Ferdinandem I. Listina Ferdinanda I. z roku 1550 hovoří o nově vzniklých dolech, ty však byly prokazatelně otevřeny Šliky již v roce 1545. Ze zdejšího stříbra byly raženy tolary. Kromě rud stříbra se v okolí Smrkovce těžil i vizmut a severně od vrchu Kozák omezeně cínová ruda a u Dolského mlýna jižně od obce železné rudy. Po roce 1620 za třicetileté války a odchodu horníků protestantského vyznání nastal ve Smrkovci výrazný úpadek dolování.

Následovalo období, kdy se majitelé obce často měnili. V roce 1720 vlastnil Smrkovec Kryštov Karel z Wildsteinu (dnešní Skalná), od roku 1756 do roku 1773 jezuitský řád v Chebu, který však byl císařem Josefem II. zrušen a majetek přešel pod c. a k. náboženský fond. V roce 1790 jej ve veřejné dražbě koupil hrabě František Jiří Karel Metternich.

V obci stával kostel svatého Václava ze 14. století, původně gotický, přestavěný v 16. století a radikálně v roce 1839.

V roce 1869 měla obec 731 obyvatel. V letech 1905 až 1907 se zde dobývaly uranové rudy pro výrobu barviv na sklo. Po první světové válce docházelo k poklesu obyvatel, při sčítání v roce 1921 měla obec 533 obyvatel, v roce 1939 jen 496 obyvatel. V období druhé světové války zde sídlilo divizní komando wehrmachtu a menší speciální jednotka SS s báňskými odborníky. Ti se nejprve pokoušeli zjistit, v jakém stavu jsou šachty, zda je možná těžba rud. Později hledali důlní díla, kam by se daly ukrýt tajné materiály a nakradené věci. Očití svědci uváděli, že těsně před koncem války viděli, jak plně naložená těžká vojenská auta směřují ke starým štolám. Svědkové uvedli i to, že slyšeli dvě detonace. Následně se vozidla vracela prázdná. Ony výbuchy zřejmě znamenaly zničení vchodů do štol či šachet. Po válce se o skrýše zajímala státní bezpečnost, bylo vyslechnuto mnoho lidí, ale skrýše se nepodařilo nalézt.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrkovec_(B%C5%99ezov%C3%A1)

Smrkovec štola faráře Plössla

https://cs.wikipedia.org