Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jílové u Prahy
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
26.1.2023

Jílové u Prahy (německy Eule) je město v okrese Praha-západ. Leží asi 20 km jižně od Prahy v kopcovité krajině 3 km od pravého břehu Sázavy. Ve středověku zde byly významné zlaté doly; dnes je město především centrem sídelní a rekreační oblasti poblíž hlavního města, nachází se na západním okraji Hornopožárských lesů. Žije zde přibližně 4 900 obyvatel.

Středověk

První domnělá písemná zmínka o Jílovém v listině Ostrovského kláštera k roku 1045 je padělek ze 13. stolet. Původem to byla hornická osada ze 13. století, kterou vysadil lokátor Eberhard na městečko s kamenným kostelem sv. Mikuláše, který byl po roce 1623 přesvěcen na sv. Vojtěcha. Do druhé třetiny 13. století se vztahuje zpráva kronikáře Františka Pražského o hroudě zlata, darované králi Václavovi I., jejíž věcnou správnost historikové potvrzují.

První datovaná zpráva o městečku Jílovém byla dlouho zástavní listina Oldřicha Zajíce z Valdeka (1242–1271) z 13. září 1331. Nalezla se ale ještě starší zmínka o existenci Jílového, a to v záznamech Starého Města Pražského z roku 1310. Ve druhém desetiletí 14. století se Jílové připomíná již jako „královské zlatohorní město“, když zde král Jan Lucemburský dal razit zlatý dukát. Později bylo městečko zastavované různým šlechticům. Privilegiem krále Karla IV. (kolem roku 1350) bylo potvrzeno Jílové u Prahy jako královské město a ražba zlatých dukátů pokračovala.

V roce 1422 město dobyli a vypálili husité, což na dlouho zdecimovalo jeho hospodářskou činnost.

Raný novověk

Obnovené doly zničil roku 1567 požár. Vilém z Oppersdorfu roku 1587 a po něm obšírně mincmistr Lazar Ercker ze Schreckenfelsu roku 1592 podali zprávu o nevalném výtěžku jílovských hor. Těžba byla ve větším rozsahu obnovena až roku 1689. Do těžby zlata zde v první polovině 18. století investovali zakoupením dolů například i dva pražští umělci. Úspěšný byl malíř Kristián Luna, který z výnosu svého podílu sponzoroval výstavbu areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, fiaskem skončila investice malíře Petra Brandla, který se velmi zadlužil.

Těžba zlata pokračovala v omezené míře až do roku 1968, kdy byl poslední důl jako nerentabilní uzavřen.

Současnost

Roku 1992 bylo Jílové u Prahy uznáno Ministerstvem kultury ČR městskou památkovou zónou.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlov%C3%A9_u_Prahy

Jílový-náměstí

https://cs.wikipedia.org