Minerály mesiaca - galéria č. 1


Devillín - Richtárová
foto: sherlockminerals


Antimonit - Magurka
foto: slovakminerals


Aragonit - Ľubietová
veľkosť: 5x4 cm
foto: R. Sabucha


Galenit - Hodruša

foto: Ing. Karsten Ivan


Bournonit, sfalerit -
Rožňava
foto: preshowminerals


Karneol - Kvetnica
foto: Slavomír Kyseľa


Granát - Sása

veľkosť: 8 mm
foto: R. Sabucha


Celestín - Ludovika,
Špania Dolina
foto: sherlockminerals


Drevný opál -
Tekovské Nemce

foto: Ing. Karsten Ivan


Malachit - Špania Dolina
foto: Ing. Vladimír Čeman


Kremeň holubník neg.
Banská Štiavnica
veľkosť: 9x6 cm
rok nálezu: 2008
foto: Ing. Vladimír Čeman


Kremeň (zlaťák) -
Banská Štiavnica
veľkosť: 7x8 cm
foto: Ing. Vladimír Čeman


Pegmatit - Veľká Fatra
veľkosť: 8x10 cm
zber: S. Kucbel
foto: R. Sabucha


Jaspis - B. Štiavnica
foto: slovakminerals


Azurit - Gelnica
foto: preshowminerals


Bauxit - Mojtín
veľkosť: 3x2 cm
foto: R. Sabucha


Ankerit - Hnúšťa

veľkosť: 10x10 cm
foto: R. Sabucha


Hodrušit -
Hodruša - Hámre
foto: Ing. Karsten Ivan


Baryt - Špania Dolina
foto: sherlockminerals


Azurit - Piesky
veľkosť: 1 cm
foto: sherlockminerals


Hodrušit, hematit -
Hodruša - Hámre
foto: Ing. Karsten Ivan


Libetenit - Reiner,
Ľubietová

foto: slovakminerals...


Ametyst, kremeň -
Banská Štiavnica
foto: preshowminerals


Kalcit - tenké vrstvy v pukline andezitu -
Sása pri Zvolene
veľkosť: 15x10 cm
foto: R. Sabucha


Opál - Vartovka pri Krupine

veľkosť: 15x10 cm
foto: R. Sabucha


Opál drevný - Povrazník

foto: slovakminerals...


Tridymit - Pohronský Inovec

veľkosť: 7x5 cm
foto: Vladimír Libant


Magnezit - Hnúšťa

veľkosť: 12x6 cm
foto: R. Sabucha


Kobellit, tintinait - Henclová

veľkosť: 8x5 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Ametyst - Štiavnické Bane

veľkosť: 7x5 cm
foto: R. Sabucha


Kalcit - Slanec

foto: preshowminerals


Malachit - Ľubietová

foto: sherlockminerals


Holubník - B. Štiavnica
foto: Ing. Karsten Ivan


Síra - Kalinka

foto: slovakminerals...


Kalcit - Ľubochňa

veľkosť: 7 cm
zber: Stanislav Kucbel


Kremeň - Špania Dolina, halda Maximilián

veľkosť. kryšt: do 8 mm
foto: R. Sabucha


Granát - Hybica
(náplavy)

veľkosť: do 2 mm
foto:
slovakminerals...


Markazit - B. Štiavnica

foto: Ing. Karsten Ivan


Hyalit - Krupina

veľkosť: 4x3 cm
zber: T. Bohunka
foto: R. Sabucha

Kremeň - Štiav. Bane

veľkosť: 10x7 cm
foto: R. Sabucha


Stibikonit - Smolník -
Spišská Baňa

Foto: Ľudovít Dojčanský


Bournonit - Nižná Slaná
foto: preshowminerals


Travertín - Jazierce
vo Veľkej Fatre

veľkosť: 10x10 cm
foto: R. Sabucha


Grossulár - Hodruša

foto: Ing. Karsten Ivan


Ametyst - Klinger,
Banská Štiavnica

veľkosť: 50x25 mm
zber: S. Kucbel
foto: R. Sabucha


Kalcit - Špania Dolina
veľkosť: 5x3 cm
foto: R. Sabucha


Sinter - Valaská Dubová
veľkosť: 5x3 cm
foto: R. Sabucha


Muskovit - Dúbrava
veľkosť: 5,5x7 cm
foto: slovakminerals


Kalcit - Klenovec

foto: Ing. Karsten Ivan


Kremeň, pyrit, albit -
Kokava

foto: Ing. Karsten Ivan


Antimonit - Smolník - Spišská Baňa

veľkosť: 10x7 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Albit - Klenovec

foto: Ing. Karsten Ivan


Olivenit - Špania Dolina

(kameň v opornom múre v dedine)
veľkosť: 5x4 cm
foto: R. Sabucha


Rohovec vo vápenci -

Malá Fatra
veľkosť: 2x1,5 cm
foto: R. Sabucha


Achát - Sološnica
veľkosť: 7x4 cm
foto: Miloslav Červený


Grafit - Pezinok
veľkosť: 3x2 cm
foto: R. Sabucha


Klinochlór - Klenovec
foto: Ing. Karsten Ivan


Kremeň -
Kvetnica pri Poprade

veľkosť: 3x2 cm
zber: Ing. L. Janky
foto: R. Sabucha


Kalcit - Ludrová
veľkosť: kryšt. 5 cm
zber: L. Mataj
foto: R. Sabucha


Annabergit, nikelín -
Dobšiná

foto: Ing. Karsten Ivan


Antimonit - Dúbrava
veľkosť: 4x4 cm
foto: R. Sabucha


Aragonit -
Krásnohorské Podhradie

veľkosť: kryšt. do 7 cm
foto: Miloslav Červený


Ametyst - Hodruša - Hámre (rok 1969)

veľkosť: 19x15 cm
foto: Miloslav Červený


Žilky sideritu a kremeňa pretínajúce fuchsitový kvarcit - Rudňany

foto: Ľudovít Dojčanský


Kremeň - Šobov

veľkosť: 20x15 mm
zber: L. Mataj
foto: R. Sabucha


Tetraedrit - Piesky
veľkosť: 10x5x cm
foto: R. Sabucha


Bauxit - Mojtín

veľkosť: 3x2 cm
foto: R. Sabucha


Drahý opál - Dubník
foto: Ing. Karsten Ivan


Sfalerit - B. Štiavnica

veľkosť: 9x7 cm
foto: Miloslav Červený


Chalkopyrit - B. Štiavnica
veľkosť: kryšt. 3x2 cm
foto: Milostav Červený


Libethenit - Reiner,
Ľubietová

foto:
sherlockminerals


Malachit, limonit -
Štefultov pri B. Štiavnici

foto: Ing. Karsten Ivan


Chlorit (šupinkovitý) -
Liptovská Teplička

veľkosť: 5x4 cm
zber: Ing. P. Bakura
foto: R. Sabucha


Travertín - kúpalisko
Santovka pri Leviciach

zber: J. Plávková
foto: R. Sabucha


Baryt - B. Štiavnica
foto: Ing. Karsten Ivan


Chalkopyrit kusový -
Banská Štiavnica

veľkosť: 10x8 cm
zber: S. Kucbel
foto: R. Sabucha


Tetraedrit, kremeň -
Malužiná, dol. Svidovo

veľkosť: 4x3 cm
zber: Ing. L. Janky
foto: R. Sabucha


Kalcit - Ružomberok,
Na Kejdáku

veľkosť: kryšt. 6 mm
foto: R. Sabucha


Limonit v zlepenci -
Olešanský Klin,
okres Čadca

veľkosť: 7x4 cm
foto: R. Sabucha


Sfalerit - B. Štiavnica
veľkosť: 6x4 cm
foto: R. Sabucha


Rumelka - baňa Rákoš
foto: Ing. Karsten Ivan


Antimonit - Dúbrava
veľkosť: 12x9 cm
foto: R. Sabucha


Malachit - Piesky

veľkosť: 4,5x3 cm
foto: R. Sabucha


Kremeň - B. Štiavnica
foto: Ing. Karsten Ivan


Sadrovec - B. Štiavnica
veľkosť: 1,5 cm
foto: R. Sabucha


Chalcedón - Želiezovce
foto: Marian Matiaško


Kremeň, limonit, galenit -
Banská Štiavnica
veľkosť: 6x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Auripigment - Tajov
foto: sherlockminerals


Muskovit, ortoklas -
Smrekovica

veľkosť: 5x3 cm
zber: J. Plávková
foto: R. Sabucha


Pseudomalachit -
Ľubietová

zber: J. Schvarz
foto: R. Sabucha


Azurit - Piesky
veľkosť: 3 cm
foto: sherlockminerals


Kaolinit, kalcit -
Banská Štiavnica

veľkosť: 7x4 cm
foto: R. Sabucha


Kremeň - B. Štiavnica
veľkosť: 15 cm
foto. Ing. Karsten Ivan


Mn axinit, amfibol -
Gemerská Poloma

foto: Ľudovít Dojčanský


Chalcedón, achát -
Želiezovce

foto: Marian Matiaško


Barit - Ban. Štiavnica
veľkosť: 7x4 cm
zber: S. Kucbel
foto R. Sabucha


Devillín - Richtárová
veľkosť: kryšt. 5 mm
foto: sherlockminerals


Chalkopyrit, kalcit -
Banská Štiavnica

veľkosť: kryšt. 1,5 cm
zber: Ing. S. Kucbel
foto: R. Sabucha


Kremeň, ametyst -
Hliník nad Hronom

zber: J.Schvarz
foto: R.Sabucha


Granát - almandín -
Kováčovské kopce,
Štúrovo

foto: Marian Matiaško


Pyrofylit - Šobov
veľkosť: 5x3 cm
zber: Ing. Lubor Mataj


Granát - almandín -
Štúrovo
veľkosť: 8 mm
foto: Marian Matiaško


Chalcedón, achát -
Želiezovce

foto: Marian Matiaško


Pegmatit - Smrekovica
veľkosť: 16x10 cm
zber: Janka Plávková


Jaspis, opál - Dobšiná
foto: Ľudovít Dojčanský


Antimonit - Pernek
veľkosť: 6x4 cm
foto: R. Sabucha


Kalcit, aragonit - Vyhne
veľkosť: 4x4 cm
foto: R. Sabucha


Galenit - Hodruša
foto: Ing. Karsten Ivan


Achát - Dobšiná
foto: Ľudovít Dojčanský


Cinopel - B. Štiavnica
foto: Ing. Karsten Ivan


Ametyst - B. Štiavnica
foto: Ing. Karsten Ivan


Martit -
Teplička nad Hornádom
veľkosť: 7x4,5 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Baryt -
Banská Štiavnica
foto: Ing. Karsten Ivan


Ankerit, kremeň -
Rudňany

foto: Ing. Karsten Ivan


Achát - Malužíná
veľkosť: 4 cm
zber: M. Letoš


Libethenit -
Reiner, Ľubietová
veľkosť: kryšt. 1 mm
foto: Sherlockminerals


Kriemeň - Šobov
veľkosť: 9 cm
zber: Stanislav Kucbel
foto: R. Sabucha


Barit - Dúbrava
veľkosť: 7x6 cm
foto: R. Sabucha


Zlato - baňa Rozália,
Hodruša,
žila Lucia,
XV. obzor - dobývka

veľkosť: 5x10 cm
foto: Ivan Lepeň


Pyrit, arzenopyrit -
Dúbrava, N. Tatry
veľkosť: 10x5 cm
foto: R. Sabucha


Kuprit, barit, malachit -
Rudňany

veľkosť: 6x7 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Pyromorfit -
Valaská Belá

veľkosť: 60x40 mm
foto: Roman Gramblička


Chalkopyrit -
Trenčianska Turna
veľkosť: 80x65 mm
foto: Roman Gramblička


Kremeň - Rozália,
Hodruša - Hámre

foto: Ing.Karsten Ivan


Kalcit - Ľubochnianska
dolina, Veľká Fatra
veľkosť: 8x7 cm
zber: Stanislav Kucbel
foto: R. Sabucha


Barit - Horné Sŕnie
veľkosť: ružice do 8 mm
foto: Roman Gramblička


Andezín - Dubnica nad Váhom (Váh)
veľkosť: kryšt. 20 mm
foto: Roman Gramblička


Alunogén - Dubník
veľkosť: 2,5 cm
zber: F. Senderák
foto: R. Sabucha


Kremeň, chalkopyrit,
baňa Rozália,
Hodruša - Hámre
foto: Ing. Karsten Ivan


Kremeň - holubník,
Banská Štiavnica

veľkosť: 1 cm
foto: R. Sabucha


Kalcit - baňa Rozália,
Hodruša - Hámre
foto: Ing. Karsten Ivan


Epidot - Čierny Váh,
Nízke Tatry
veľkosť: 4x3 cm
zber: Ing. L. Janky
foto: Rastislav Sabucha


Kalcit - baňa Rozália,
Hodruša - Hámre
foto: Ing. Karsten Ivan


Fassait - Kohútovo,
Hodruša - Hámre

foto: Ing. Karsten Ivan


Granát almandín - Pustý hrad pri Zvolene
veľkosť: 0,8 cm
foto: Rastislav Sabucha


Aragonit - Poniky
veľkosť: 7x5 cm
zber: Ing. Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Tirolit - Poniky
foto: Sherlockminerals


Limonit - Žiarska dolina
(Západné Tatry)
veľkosť: 5x4 cm
zber: Ing. Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Galenit - Rozália
(Hodruša - Hámre)

veľkosť: 30 mm
foto: Ing. Karsten Ivan


Ametyst - Pukanec
veľkosť: 4x3 cm
foto: R. Sabucha


Kalcit - Banská Štiavnica
veľkosť: 5x3 cm
foto: Rastislav Sabucha


Goethit - limonitová
pseudomorf. po pyrite

veľkosť: 4 cm
foto: Vladimír Libant


Lazulit - Nitra, Zobor
veľkosť: 12 cm
zber: Miroslav Antala
foto: Vladimír Libant


Drevný opál - Čierne
Kľačany

veľkosť: 16 cm
zber: František Budík
foto: Vladimír Libant


Opál - Mochovce
veľkosť: 25 cm
zber: Vladimír Libant


Hematit - Králička
veľkosť: 5x4 cm
zber: Jana Plávková
foto: Rastislav Sabucha


Kremeň - Nízke Tatry
veľkosť kryšt: 1 cm
foto: Rastislav Sabucha


Kremeň, kriśtáľ, pyrit,
chalkopyrit, galenit -
Kremnica

veľkosť: 15 cm
foto: Vladko Ambróz


Limonit s hematitom -
Pinciná (okres Lučenec)
veľkosť: 18x10 cm
zber: Fratišek Máliš


Goethit - Malá Vieska
veľkosť obr: 12 mm
foto: Vítězslav Snášel


Markazit - Bankov
veľkosť: 5x3 cm
foto: Rastislav Sabucha


Siderit - Richtárová
veľkosť: 7x5 cm
zber: Ing. Lubor Mataj
foto: Rastiskav Sabucha


Chalkofylit - Piesky
veľkosť: kryšt. 1 mm
foto: sherlockminerals


Chlacedón - Kvetnica
veľkosť: 35 x 25 mm
zber: Peter Bakura
foto: Rastislav Sabucha


Galenit - B. Štiavnica
veľkosť výrezu: 13 mm
foto: Vítězslav Snášel


Sfalerit - B. Štiavnica
veľkosť výrezu: 8 mm
foto: Vítězslav Snášel


Galenit, kremeň - Banská Štiavnica
veľkosť výrezu: 10 mm
foto: Vítězslav Snášel


Galenit, pyrit - Banská Štiavnica
veľkosť výrezu: 13 mm
foto: Vítězslav Snášel


Galenit, pyrit - Banská Štiavnica
veľkosť výrezu: 13 mm
foto: Vítězslav Snášel


Kalcit (vyzrážaný z banskej vody) - Dobšiná
veľkosť: 16x16
foto: Ľudovít Dojčanský


Antimonit - Kremnica
veľkosť: 4x8 cm
foto: Rastislav Sabucha


Drevný opál - Strelníky
veľkosť: 4x2 cm
foto: Rastislav Sabucha


Sinter - Pohranice, lom
veľkosť: 20x25 cm
zber: Vladimír Majerčík
foto: Vladimír Libant


Septaria - Rudňany
veľkosť: 10x12 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Lazulit - Podhorany
veľkosť: 14x10 cm
foto: Vladimír Libant


Euchroit - Ľubietová (Svätodušná)
veľkosť: 6 mm
foto: Martin Števko


Aragonit, kalcit -
Žarnovica (lom)
veľkosť: 7x18 cm
zber: Miroslav Antala
foto: Vladimír Libant


Posnjakit - Richtárová
veľkosť: 3 mm
foto: sherlockminerals


Kremeň - Vyhne
veľkosť: 12x7 cm
foto: Rastislav Sabucha


Kalcit - Rudňany
veľkosť: 21x15 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Kalcit - Gemerská Ves
zber: Martin Števko
foto:
sherlockminerals


Aragonit - Vyhne
zber:  Tomáš Bancík
foto: sherlockminerals


Kalcit - Ludrová (N.Tatry)
veľkosť: 6x6 cm
zber: Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Ankerit - Rudňany
veľkosť: 9x6 cm
foto_Ľudovít Dojčanský


Kremeň, pyrit -
Banská Štiavnica
veľkosť: 70x55 mm
foto: Vítězslav Snášel


Baryt - Nižné Matejkovo
vo Veľkej Fatre
veľkosť: 5x7 cm
foto: Rastislav Sabucha


Kalcit - Gemerská Ves
veľkosť: 70 mm
foto: Martin Števko


Galenit - B. Štiavnica
veľkosť: 8x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Devillín - Špania Dolina
veľkosť: 4 mm
foto: Martin Števko
(historická vzorka
z originálneho nálezu
v r. 1878 - 1879,
šírka záberu 30 mm)


Stroncianit na dolomite -
Rudňany
veľkosť: 7x5 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Sfalerit -  B. Štiavnica
veľkosť: 6 mm
foto: Vítězslav Snášel


Azurit - Špania Dolina
veľkosť agregátu: 16 mm
foto: Martin Števko


Sfalerit - B. Štiavnica
veľkosť: 6 mm
foto: Vítězslav Snášel


Libetenit - Ľubietová,
Podlipa, pole Reiner
veľkosť kryštálu: 4mm
veľkosť záberu: 8mm
foto: Martin Števko


Kremeň holubníkový -
Rudňany
veľkosť: 8x4,5 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Chalcedón - Stará Krem-
nička pri Žiari n. Hronom
veľkosť: 10x6 cm
foto: Rastislav Sabucha


Siderit - Rákoň, Z.Tatry
veľkosť: 7x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Pyrit, manganokalcit -
Banská Štiavnica
veľkosť: 7 mm
foto: Vítězslav Snášel


Opál (hyalit) - Valeč CZ
veľkosť: 4x4 mm
foto: Vítězslav Snášel


Hyalit - Kamenec pod Vtáčnikom
veľkosť: 35x17 mm
foto: Roman Gramblička


Pseudomalachit - Podlipa
veľkosť: 50x35 mm
foto: Roman Gramblička


Alunogén - Dubník
veľkosť: 8 mm
foto: Vítězslav Snášel


Pyrit - Horné Sŕnie
veľkosť kryšt.: 2,5 mm
foto: Roman Gramblička


Aragonit (igloit) - Novoveská Huta
veľkosť: 12x8 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Magnetit - Vyhne
veľkosť: 15x10 cm
foto: Rastislav Sabucha


Pyrit - Horné Sŕnie
veľkosť kryšt.: 2,5 mm
foto: Roman Gramblička


Halotrichit - Dubník
veľkosť: 7x7 mm
foto: Vítězslav Snášel


Opál (hyalit) - Valeč CZ
veľkosť: 4x4 mm
foto: Vítězslav Snášel


Kremeň - B.Štiavnica
veľkosť:  7x5 cm
foto: Rastislav Sabucha


Antimonit - Dúbrava
veľkosť: 5x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Tirolit, Farbište (Poniky)
veľkosť: cca 20 mm
foto: sherlockminerals


Siderit, ankerit, Rudňany
veľkosť: 7x8 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Sadrovec, Horné Sŕnie
veľkosť kryšt: cca. 1 cm
foto: Roman Gramblička


Limonit, Dubnica nad Váhom
veľkosť: 80x70 mm
foto: Roman Gramblička


Karneol, Dubnica nad Váhom
veľ. mandle: 25x12 mm
foto: Roman Gramblička


Azurit, Malachit
Špania Dolina - Piesky
veľkosť: 5x4 cm
foto: R. Sabucha


Ametyst, Pukanec
veľkosť: kryšt. do 4 mm
foto: R. Sabucha


Pseudomalachit, Henclová
veľkosť: 5x4 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Olivín, Štiavnické vrchy
veľkosť: 7 mm
foto: R. Sabucha


Baryt, Banská Štiavnica
veľkosť: 10x6 cm
foto: R. Sabucha


Sadrovec, Vlkanová (B.Bystrica)
veľkosť: cca 18x7 cm
foto: sherlockminerals.net


Aragonit,
Mníšek nad Hnilcom
veľkosť: 60x50 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Epidot, Dúbrava (N.Tatry)
veľkosť: 11x6 cm
foto: Rastislav Sabucha


Limonit, Biely Potok
veľkosť: 12x10 cm
zber: Ing. Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Kremeň, lom Šobov
pri Banskej Štiavnici
veľkosť: 15x10 cm
foto : Rastislav Sabucha


Kalcit, Pokryváč
(okres Dolný Kubín)
veľkosť: 8x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Chryzokol, Henclová
veľkosť: 70x80 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Galenit, Banská Štiavnica
veľkosť: kryšt. cca. 1 cm
foto: www.stones.sk, 2005


Limonit - dolina Hodruša,
Malužiná (N.Tatry)
veľkosť: 12x7 cm
foto: Rastislav Sabucha


Siderit, chalkopyrit
Homôlka - dolina Hodruša,
Malužiná (N.Tatry)
veľkosť: 10x6 cm
foto: Rastislav Sabucha


Antimonit, Pernek
veľkosť: 10x6 cm
foto: Rastislav Sabucha


Rumelka, Malachov
veľkosť: 55x39 mm
foto: Sherlockminerals


Tetraedrit, cinabarit,
chalkopyrit, Rudňany
veľkosť: 14x6 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Malachit, Richtárová
veľkosť: 6x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Kremeň, Šobov - B.Belá
veľkosť: cca. 3 cm
zber: Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Euchroit, Ľubietová
veľkosť: 25x10 mm
foto: Sherlockminerals


Sadrovec, B.Štiavnica
veľkosť: 10x7 cm
foto: Rastislav Sabucha


Achát, Kvetnica
veľkosť: 5x4 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Kalcit, Špania Dolina
veľkosť kryšt.: do 8 mm
foto: Rastislav Sabucha


Kremeň, Šobov - B.Belá
veľkosť kryštálov: 1 cm
foto: Rastislav Sabucha


Achát, Svidovo (N.Tatry)
veľkosť: 10x6 cm
zber: L. Janky
foto: Rastislav Sabucha


Pseudomalachit, Podlipa
veľkosť: 3x1 cm
zber: Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Ortoklas, Veľká Fatra
veľkosť: 4x3 cm
foto: Rastislav Sabucha


Hematit (spekularit)
sedlo Prievalec (N.Tatry)
veľkosť: 3x2 cm
foto: Rastislav Sabucha


Pyrit, Hnúšťa
veľkosť: cca 1 cm
foto: Rastislav Sabucha


Erytrit, Dobšiná
veľkosť: 10x5 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Siderit s malachitom
Špania Dolina
veľkosť: kryšt. do 1 cm
foto: Rastislav Sabucha


Kremeň, hematit
Malužiná, Nízke Tatry

veľkosť: kryšt. cca. 1 cm
foto: Rastislav Sabucha


Dolomit, ankerit,
Magurka, Nízke Tatry
veľkosť: 12x10 cm
zber: Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Ankerit, Magurka
veľkosť: 6x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Kalcit, Rudňany
veľkosť: najväčší skalenoéder - 16 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Chlorit a kremeň, Málinec
veľkosť: 8x5 cm
foto: Rastislav Sabucha


Kalcit, Banská Štiavnica
veľkosť: cca 10 x 6 cm
foto: Rockhound


Antimonit, Magurka
veľkosť: 9x7cm
zber: Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Granát - almandín
Zvolen, pod Pustý hrad
veľkosť: cca. 4 mm
foto: Rastislav Sabucha


Tirolit, Novoveská Huta
veľkosť: 4x10 cm
foto: Ľudovít Dojčanský


Baryt, Nižné Matejkovo,
Veľká Fatra
veľkosť: 7x4 cm
zber: Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Síra (impregnácia)
Kalinka, Vígľašská Huta
veľkosť: 6x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Kalcit, Kolíňany
veľkosť: kryšt. cca. 1 cm
foto: Monika Orvošová


Antimonit, Dúbrava
veľkosť: 3x2 cm
zber: Lubor Mataj
foto: Rastislav Sabucha


Kremeň, B. Štiavnica
veľkosť: 3 cm
foto: Rastislav Sabucha


Hematit, Prašivá
veľkosť: 7x5 cm
foto: Rastislav Sabucha


Alunogén, Dubník
veľkosť: 70x45 mm
foto: Rockhound


Kalcit, Santovka
veľkosť: 10x8 cm
foto: Rastislav Sabucha


Pyrit, Banka (Piešťany)
veľkosť: cca 4 cm
foto: Vladimír Libant


Realgár, kalcit, Tajov
veľkosťc: cca 4x3 cm
foto: Sherlockminerals


Chalkofylit,
Novoveská Huta
veľkosť: kryšt. do 4 mm
foto: Ľudovít Dojčanský


Kremeň, B. Štiavnica
veľkosť: 120x90 mm
foto: Rockhound


Tetraedrit, Rudňany
veľkosť: 110x120 mm
foto: Rockhound


Chalcedón, St.Kremnička
veľkosť: 6x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Euchroit, Ľubietová
veľkosť: 3x2 cm
foto: Rastislav Sabucha


Magnetit, Kohútovo
veľkosť: 6x4 cm
foto: Rastislav Sabucha


Chalcedón, Tri Vody
veľkosť: cca.5 cm
zdroj: natur.cuni.cz


Sadrovec, Špania Dolina
veľkosť: kryšt. do 1 cm
foto: Sherlockminerals


Kalcit, Medzev
veľkosť: cca.5 cm
foto: Roli_soudy


Achát, Kvetnica (Poprad)
veľkosť: cca. 5 cm
foto: Čaro achátov


Grafit, Kanianka pri Prievidzi
veľkosť: cca. 1 cm
foto: Turisty


Celestín, Špania Dolina
veľkosť: do 5 mm
foto: Sherlockminerals


Tetraedrit, Špania Dolina
veľkosť: 10x5 cm
foto: Rastislav Sabucha


Lublinit - vláknitá odroda kacitu, Pohranice
veľkosť: 6x2,5 cm
foto: Vladimír Libant


Devillín, Špania Dolina
veľkosť drúzy: cca 5 mm
foto: Sherlockminerals


Azurit, Špania Dolina
veľkosť: 9x4cm
foto: Rastislav Sabucha


Realgár, Tajov
veľkosť: kryšt. cca. 5 mm
foto: Sherlockminerals


Kremeň, Pukanec
veľkosť: cca 7x5 cm
foto: Ladislav Csukás


Aragonit, Podrečany
veľkosť: 7x5 cm
foto: Vladimír Libant