...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Siderit - FeCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

3,96

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Hrubokryštalický siderit - Mlynky, Slovenské rudohorie

Tento minerál vytvára klencové, tabuľkovité alebo skalenoédrické kryštály, ktoré mávajú zakrivené plochy a niekedy bývajú aj zdvojčatené. Vyskytuje sa však aj v celistvej, zrnitej, kompaktnej alebo guľôčkovitej podobe. Siderit má bledožltú, sivú, hnedú, zelenkastú farbu. Je priesvitný až nepriehľadný minerál so skleným, perleťovým alebo hodvábnym leskom.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych rudných žilách alebo v sedimentárnych súvrstviach.

poznávanie
Siderit sa pomaly rozpúšťa v kyseline chlorovodíkovej. Na povrchu minerálu sa často vytvára žltý až hnedý povlak, ktorý vzniká oxidáciou povrchovej vrstvy. Ak sa siderit zohreje, stáva sa magnetický.

výskyty na Slovensku
Rožňava (Rožňava okres)
Rudňany (Spišská Nová Ves okres)?
Slovinky (Ostrý vrch, pri: Krompachy, Spišská Nová Ves okres),
Vlachovo (pri: Dobšiná, Rožňava okres),
Vyšná Slaná (pri: Dobšiná, Rožňava okres),
Žakarovce (Spišská Nová Ves okres),
Špania Dolina (pri B.Bystrici),
Ľubietová (pri B.Bystrici),
Dúbrava, (Nízke Tatry),
Pezinok (Malé Karpaty) a mnoho ďalších výskytov.