...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Pyrit - FeS2

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

6 - 6,5

hustota

5

štiepateľnosť

nezreteľná

lom

lastúrovitý


Pyrit - Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy

Tento minerál vytváry často kockové kryštály, tiež kryštály v tvare pentagonálneho dodekaédra. Kryštály mávajú pozdĺžne ryhované plochy. Pyrit môže byť aj celistvý, zrnitý, obličkovitý, nátekovitý aj hroznovitý. Má zelenočierny vryp. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.

vznik
Je bežným akcesorickým minerálom rôznych druhov hornín. Vyskytuje sa aj v uhlí. Častý je na rudných žilách spolu s chalkopyritom, kremeňom, kalcitom, galenitom a sfaleritom.

poznávanie
Pyrit pri nárazoch s tvrdými kovovými predmetmi iskrí. Pomerne ľahko sa taví, typická je aj jeho vyššia tvrdosť.

výskyty na Slovensku
bežný minerál mnohých hydrotermálnych ložísk,
Banská Štiavnica,
Hnúšťa (nádherné kryštály v mastencových bridliciach, niekedy takmer 20cm veľké),
Rudňany (Slovenské rudohorie),
Smolník (Slovenské rudohorie),
a mnoho ďalších výskytov.