...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Manganit - MnO(OH)

trieda

oxidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

4

hustota

4,3 - 4,4

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný

Najčastejšie sa vyskytuje vo forme lúčovito rozvetvených, zrnitých, práškovitých alebo zemitých agregátov. Len zriedkavo vytvára prizmatické kryštály. Má čiernu alebo sivočiernu farbu a kovový lesk. Je to nepriehľadný minerál.

vznik
Vzniká predovšetkým hydrotermálne pri pomerne nízkych teplotách. Nachádza sa aj v sedimentárnych Mn ložiskách spolu s inými Mn minerálmi (pyroluzit atď.).

poznávanie
Po zahriatí v skúmavke sa vytvorí na stenách vodná para. Tým sa ľahko odlíši od pyroluzitu, pretože tento neobsahuje vodu.

výskyty na Slovensku
Železník pri Sirku (drobné kryštáliky v Dedičnej štôlni),
Kišovce, Švábovce (pri Poprade, len v akcesorickom množstve),
Borinka (Malé Karpaty, jemne dispergovaný v bridliciach).