...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Magnetit - Fe3O4

trieda

oxidy

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

5,5 - 6,5

hustota

5,2

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, pololastúrovitý


Magnetit v erláne - Kohútovo, Štiavnické vrchy

Tento bežný oxid vytvára oktaédrické a dodekaédrické kryštály, vyskytuje sa však aj v celistvej alebo zrnitej podobe. Je čierny a rovnakú farbu má aj jeho vryp. Magnetit je nepriehľadný minerál s matným alebo kovovým leskom.

vznik
Tvorí sa vo vyvretých horninách, ale aj v žilných a metasomatických ložiskách. Tvorí sa vo vyvretých horninách, ale aj v žilných a metasomatických ložiskách.

poznávanie
Ako už naznačuje názov tohto minerálu, magnetit je veľmi magnetický a priťahuje železné piliny. Vychyľuje aj strelku kompasu.

výskyty na Slovensku
Kohútovo, pri Hodruši-Hámroch, Banská Štiavnica,
Vyhne pri Banskej Štiavnici,
Hýľov (pri: Košice, Košice-vidiek okres),
Poltár (pri: Lučenec, Lučenec okres),
Tisovec (Magnet vrch, pri: Rimavská Sobota).