...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Halit - NaCl

trieda

halovce

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2

hustota

2,1 - 2,2

štiepateľnosť

dokonalá podľa kocky

lom

nerovný, lastúrovitý


Halit - Solivar pri Prešove

Halit vytvára kryštály tvaru kociek, často s konkávnym povrchom; aj preto sa označujú ako „lodičkovité" kryštály. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytuje v podobe oktaédrických kryštálov. Tento minerál však môže mať aj celistvý, zrnitý alebo kompaktný habitus. Ak je kompaklná masa hrubozrnná, hovoríme o kamennej soli. Môže byť biela, bezfarebná, oranžová, žltá, červenkastá, modrá, purpurová, a čierna; vryp je vždy biely. Halit je priehľadný až priesvitný minerál so skleným leskom.

vznik
Tento evaporit vzniká vyzrážaním pri odparovaní vody zo slaného jazera alebo lagúny. Vyskytuje sa spolu s ďalšími minerálmi, napr. so sylvínom, sadrovcom, dolomitom a anhydritom.

poznávanie
Halit si možno overiť mnohými jednoduchými skúškami. Prvým identifikačným znakom je jeho slaná chuť. Typické pre halit je aj to, že sa rozpúšťa v studenej vode a po odparení roztoku vznikajú vyzrážaním kryštály. Okrem toho je mastný na dotyk a plameň sfarbuje do žlta. Ak obsahuje nečistoty,  môže fluoreskovať zeleným, oranžovým alebo červenkastým odtieňom.

výskyty na Slovensku
Prešova (Soľná Baňa),
Soľ - Vranov - Zbudza - Zalužice.