Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Minerály

Fibroferit - Fe3+(SO4)(OH).5H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2,5

hustota

1,92

štiepateľnosť

dokonalá

lom

-

fibroferit
Fibroferit - Dubník, preshowminerals

Sekundárny minerál, vodnatý síran Fe. Tvorí kryštáliky, zhluky a povlaky. Farba je svetložltá, okrová, belavá, hnedkastá, červenkastá.

vznik
Sekundárny minerál. Vzniká rozkladom sulfidov obsahujúcich Fe (pyrit). Priesvitný až priehľadný, drobné kryštáliky často sfarbujú prímesi.

poznávanie
Kryštáliky a zhluky, povlaky na stenách štôlní, kryštalické masy.

výskyty na Slovensku
Červenica (Dubník pri Prešove,
Smolník.